Skip to content

Al-Qur'an Surat Ali 'Imran Ayat 132

Ali 'Imran: 132 ~ Quran Terjemah Perkata dan Tafsir Bahasa Indonesia

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَۚ ( اٰل عمران : ١٣٢)

wa-aṭīʿū
وَأَطِيعُوا۟
And obey
dan taatlah kamu
l-laha
ٱللَّهَ
Allah
Allah
wal-rasūla
وَٱلرَّسُولَ
and the Messenger
dan Rasul
laʿallakum
لَعَلَّكُمْ
so that you may
agar kalian
tur'ḥamūna
تُرْحَمُونَ
receive mercy
(kamu) diberi rahmat

Transliterasi Latin:

Wa aṭī'ullāha war-rasụla la'allakum tur-ḥamụn (QS. 3:132)

Arti / Terjemahan:

Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat. (QS. Ali 'Imran ayat 132)

Tafsir Ringkas Kemenag
Kementrian Agama RI

Setelah Allah menjelaskan kejahatan dan hukuman bagi pelaku riba, pada ayat ini Allah mengemukakan tuntunan umum tentang kewajiban taat kepada Allah dan Rasulullah. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat oleh Allah (Lihat: Surah anNisa '/4: 59).

Tafsir Lengkap Kemenag
Kementrian Agama RI

Kemudian perintah tersebut diiringi dengan perintah agar kaum Muslimin selalu taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya karena dengan menaati Allah dan Rasul-Nya itulah mereka akan dapat limpahan rahmat-Nya dan dapat hidup berbahagia di dunia dan di akhirat.

Tafsir al-Jalalain
Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi

(Taatilah olehmu Allah dan Rasul, supaya kamu beroleh rahmat).

Tafsir Ibnu Katsir
Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir

Allah Swt. juga memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk bertakwa, supaya mereka menjadi orang-orang yang beruntung dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti. Selanjutnya Allah memperingatkan mereka agar mereka waspada terhadap siksa neraka. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

Dan peliharalah diri kalian dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kalian diberi rahmat. (Ali Imran:131-132)

Tafsir Quraish Shihab
Muhammad Quraish Shihab

Kemudian taatilah Allah dan rasul-Nya dalam setiap perintah dan larangan agar kamu sekalian mendapatkan kasih sayang di dunia dan akhirat.