Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்துல் அஃராஃப் வசனம் ௧௫௦

Qur'an Surah Al-A'raf Verse 150

ஸூரத்துல் அஃராஃப் [௭]: ௧௫௦ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًاۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْۚ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَأْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ۗقَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَاۤءَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (الأعراف : ٧)

walammā
وَلَمَّا
And when
போது
rajaʿa
رَجَعَ
returned
திரும்பினார்
mūsā
مُوسَىٰٓ
Musa
மூஸா
ilā qawmihi
إِلَىٰ قَوْمِهِۦ
to his people
தன் சமுதாயத்திடம்
ghaḍbāna
غَضْبَٰنَ
angry
கோபித்தவராக
asifan
أَسِفًا
and grieved
ஆவேசப்பட்டவராக, துக்கித்தவராக
qāla
قَالَ
he said
கூறினார்
bi'samā
بِئْسَمَا
"Evil is what
கெட்டுவிட்டது/எது
khalaftumūnī
خَلَفْتُمُونِى
you have done in my place
நான் சென்றதற்குப்பிறகு செய்தீர்கள்/எனக்கு
min baʿdī
مِنۢ بَعْدِىٓۖ
from after me
எனக்குப் பின்னர்
aʿajil'tum
أَعَجِلْتُمْ
Were you impatient
அவசரப்பட்டீர்களா
amra
أَمْرَ
(over the) matter
கட்டளையை
rabbikum
رَبِّكُمْۖ
(of) your Lord?"
உங்கள் இறைவனின்
wa-alqā
وَأَلْقَى
And he cast down
எறிந்தார்
l-alwāḥa
ٱلْأَلْوَاحَ
the tablets
பலகைகளை
wa-akhadha
وَأَخَذَ
and seized
இன்னும் பிடித்தார்
birasi
بِرَأْسِ
by head
தலையை
akhīhi
أَخِيهِ
his brother
தன் சகோதரனின்
yajurruhu
يَجُرُّهُۥٓ
dragging him
இழுத்தார்/அவரை
ilayhi
إِلَيْهِۚ
to himself
தன் பக்கம்
qāla
قَالَ
He said
கூறினார்
ib'na umma
ٱبْنَ أُمَّ
"O son (of) my mother!
என் தாயின் மகனே
inna l-qawma
إِنَّ ٱلْقَوْمَ
Indeed the people
நிச்சயமாக/சமுதாயம்
is'taḍʿafūnī
ٱسْتَضْعَفُونِى
considered me weak
பலவீனப்படுத்தினர்/என்னை
wakādū
وَكَادُوا۟
and were about (to)
இன்னும் முற்பட்டனர்
yaqtulūnanī
يَقْتُلُونَنِى
kill me
கொல்வார்கள்/என்னை
falā tush'mit
فَلَا تُشْمِتْ
So (let) not rejoice
நகைக்கச் செய்யாதீர்
biya
بِىَ
over me
என்னைக் கொண்டு
l-aʿdāa
ٱلْأَعْدَآءَ
the enemies
எதிரிகளை
walā tajʿalnī
وَلَا تَجْعَلْنِى
and (do) not place me
ஆக்கிவிடாதீர்/ என்னை
maʿa l-qawmi
مَعَ ٱلْقَوْمِ
with the people"
மக்களுடன்
l-ẓālimīna
ٱلظَّٰلِمِينَ
(who are) wrongdoing"
அநியாயக்காரர்கள்

Transliteration:

Wa lammaa raja'a Moosaaa ilaa qawmihee ghadbaana asifan qaala bi'samaa khalaftumoonee mim ba'dee a-'ajiltum amra Rabbikum wa alqal alwaaha wa akhaza biraasi akheehi yajurruhoo ilaih; qaalab na umma innal qawmas tad'afoonee wa kadoo yaqtu loonanee; falaa tushmit biyal a'daaa'a wa laa taj'alnee ma'al qawmiz zaalimeen (QS. al-ʾAʿrāf:150)

English Sahih International:

And when Moses returned to his people, angry and grieved, he said, "How wretched is that by which you have replaced me after [my departure]. Were you impatient over the matter of your Lord?" And he threw down the tablets and seized his brother by [the hair of] his head, pulling him toward him. [Aaron] said, "O son of my mother, indeed the people overpowered me and were about to kill me, so let not the enemies rejoice over me and do not place me among the wrongdoing people." (QS. Al-A'raf, Ayah ௧௫௦)

Abdul Hameed Baqavi:

(இதனைக் கேள்வியுற்ற) மூஸா கோபத்துடனும் துக்கத்துடனும் தன் மக்களிடம் திரும்பி வந்தபொழுது (அவர்களை நோக்கி) "நான் இல்லாத சமயத்தில் நீங்கள் செய்த இக்காரியம் மிகக் கெட்டது. உங்கள் இறைவனின் கட்டளை(யாகிய வேதனை)யை நீங்கள் அவசரப்படுத்துகிறீர்களா?" என்று கூறி (இறைவனின் கட்டளைகள் எழுதப்பட்ட கற்)பலகைகளை எறிந்துவிட்டு தன் சகோதரரின் தலை (முடி)யைப் பிடித்துத் தன் பக்கம் இழுத்தார். அ(தற்க)வர் "என் தாயின் மகனே! இந்த மக்கள் நிச்சயமாக என்னை பலவீனப்படுத்தி என்னைக் கொலை செய்து விடவும் முற்பட்டனர். (ஆதலால் நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாமலாகிவிட்டது. ஆகவே, என்னை அவமானப்படுத்தி) எதிரிகள் சந்தோஷப்படுமாறு நீங்கள் செய்து விடாதீர்கள். (இந்த) அநியாயக்கார மக்களுடனும் என்னை சேர்த்து விடாதீர்கள்" என்று கூறினார். (ஸூரத்துல் அஃராஃப், வசனம் ௧௫௦)

Jan Trust Foundation

(இதனையறிந்த) மூஸா தன் சமூகத்தாரிடம் கோபத்துடன், விசனத்துடன் திரும்பி வந்த போது; (அவர்களை நோக்கி) “நான் இல்லாத சமயத்தில் நீங்கள் செய்த இக்காரியம் மிகவும் கெட்டது; உங்கள் இறைவனுடைய கட்டளை (வேதனை)யைக் (கொண்டு வர) அவசரப்படுகிறீர்களா?” என்று கூறினார்; பின்னர் வேதம் வரையப் (பெற்றிருந்த) பலகைகளை எறிந்து விட்டு, தம் சகோதரர் (ஹாரூன்) உடைய தலை(முடி)யைப் பிடித்துத் தம் பக்கம் இழுத்தார். அப்போது (ஹாரூன்) “என் தாயின் மகனே! இந்த மக்கள் என்னை பலஹீனப்படுத்தி என்னை கொலை செய்யவும் முற்பட்டனர். ஆகவே (என்னுடைய) “பகைவர்களுக்கு என்மூலம் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி விடாதீர்” இன்னும் என்னை அநியாயக் காரக் கூட்டத்தாருடன் சேர்த்துவிடாதீர்” என்று கூறினார்.

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

மூஸா கோபித்தவராக, ஆவேசப்பட்டவராக (துக்கித்தவராக) தன் சமுதாயத்திடம் திரும்பியபோது “எனக்குப் பின்னர் (என் சமுதாயத்திலும் என் மார்க்கத்திலும்) நான் சென்றதற்குப் பிறகு நீங்கள் செய்தது மிகக் கெட்டதாகும். உங்கள் இறைவனின் கட்டளையை அவசரப்பட்டீர்களா?” என்று கூறி, பலகைகளை எறிந்து, தன் சகோதரரின் தலையைப் பிடித்து, அவரைத் தன் பக்கம் இழுத்தார். “என் தாயின் மகனே! நிச்சயமாக சமுதாயம் என்னை பலவீனப்படுத்தி என்னைக் கொன்றுவிடவும் முற்பட்டனர். ஆகவே, என்னைக் கொண்டு எதிரிகளை நகைக்கச் செய்யாதீர். அநியாயக்கார மக்களுடன் என்னை ஆக்கிவிடாதீர்” என்று (ஹாரூன்) கூறினார்.