Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் வசனம் ௭௫

Qur'an Surah Ali 'Imran Verse 75

ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் [௩]: ௭௫ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

۞ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَاۤىِٕمًا ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (آل عمران : ٣)

wamin ahli l-kitābi
وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ
And from (the) People (of) the Book
வேதக்காரர்களில்
man
مَنْ
(is he) who
எவர்
in tamanhu
إِن تَأْمَنْهُ
if you entrust him
நீர் அவரை நம்பினால்
biqinṭārin
بِقِنطَارٍ
with a great amount of wealth
ஒரு பொற்குவியலில்
yu-addihi
يُؤَدِّهِۦٓ
he will return it
அதை நிறைவேற்றுவார்
ilayka
إِلَيْكَ
to you
உமக்கு
wamin'hum
وَمِنْهُم
And from them
இன்னும் அவர்களில்
man
مَّنْ
(is he) who
எவர்
in tamanhu
إِن تَأْمَنْهُ
if you entrust him
(நீர்) அவரை நம்பினால்
bidīnārin
بِدِينَارٍ
with a single coin
ஒரு நாணயத்தால்
lā yu-addihi
لَّا يُؤَدِّهِۦٓ
not he will return it
அதை நிறைவேற்ற மாட்டார்
ilayka
إِلَيْكَ
to you
உமக்கு
illā
إِلَّا
except
தவிர
mā dum'ta
مَا دُمْتَ
that you keep constantly
(நீர்) தொடர்ந்தால்
ʿalayhi
عَلَيْهِ
over him
அவரிடம்
qāiman
قَآئِمًاۗ
standing
நிற்பவராக
dhālika
ذَٰلِكَ
That
இது
bi-annahum
بِأَنَّهُمْ
(is) because they
காரணம்/நிச்சயமாக அவர்கள்
qālū
قَالُوا۟
said
கூறினார்கள்
laysa
لَيْسَ
"Not
இல்லை
ʿalaynā
عَلَيْنَا
on us
நம்மீது
fī l-umiyīna
فِى ٱلْأُمِّيِّۦنَ
concerning the unlettered people
பாமரர்கள்விஷயத்தில்
sabīlun
سَبِيلٌ
any [way] (accountability)"
குற்றம்
wayaqūlūna
وَيَقُولُونَ
And they say
இன்னும் கூறுகின்றனர்
ʿalā l-lahi
عَلَى ٱللَّهِ
about Allah
அல்லாஹ்வின் மீது
l-kadhiba
ٱلْكَذِبَ
the lie
பொய்யை
wahum yaʿlamūna
وَهُمْ يَعْلَمُونَ
while they know
அவர்கள் அறிந்து கொண்டே

Transliteration:

Wa min Ahlil Kitaabi man in taamanhu biqintaariny yu'addihee ilaika wa minhum man in taamanhu bideenaaril laa yu'addiheee ilaika illaa maa dumta 'alaihi qaaa' imaa; zaalika biannahum qaaloo laisa 'alainaa fil ummiyyeena sabeelunw wa yaqooloona 'alal laahil kaziba wa hum ya'lamoon (QS. ʾĀl ʿImrān:75)

English Sahih International:

And among the People of the Scripture is he who, if you entrust him with a great amount [of wealth], he will return it to you. And among them is he who, if you entrust him with a [single] coin, he will not return it to you unless you are constantly standing over him [demanding it]. That is because they say, "There is no blame upon us concerning the unlearned." And they speak untruth about Allah while they know [it]. (QS. Ali 'Imran, Ayah ௭௫)

Abdul Hameed Baqavi:

(நபியே!) வேதத்தையுடையவர்களில் சிலர் இருக்கின்றனர். அவர்களிடம் நீங்கள் ஒரு (பொற்) குவியலையே நம்பி ஒப்படைத்தபோதிலும் (யாதொரு குறைவுமின்றி) உங்களிடம் திரும்ப செலுத்தி விடுவார்கள். அவர்களில் வேறு சிலரும் இருக்கின்றனர். அவர்களிடம் நீங்கள் ஓர் அற்ப நாணயத்தையே நம்பி ஒப்படைத்தாலும் அதற்காக நீங்கள் (வம்பு செய்து) அவர்கள் (தலை) மேல் நிற்காத வரையில் அதனைத் திரும்பக் கொடுக்க மாட்டார்கள். இதன் காரணம்: (தங்களையல்லாத) "பாமரர் விஷயத்தில் (நாம் என்ன கொடுமை செய்தபோதிலும் அதற்காக) நம்மை குற்றம் பிடிக்க வழியில்லை" என்று அவர்கள் (பகிரங்கமாகக்) கூறுவதுதான். ஆனால், அவர்கள் அறிந்து கொண்டே (தங்களைக் குற்றம் பிடிக்கமாட்டான் என்று) அல்லாஹ்வின் மீது பொய் கூறுகின்றனர். (ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான், வசனம் ௭௫)

Jan Trust Foundation

(நபியே!) வேதத்தையுடையோரில் சிலர் இருக்கிறார்கள்; அவர்களிடம் நீர் ஒரு (பொற்) குவியலை ஒப்படைத்தாலும், அவர்கள் அதை (ஒரு குறைவும் இல்லாமல், கேட்கும்போது) உம்மிடம் திருப்பிக் கொடுத்து விடுவார்கள்; அவர்களில் இன்னும் சிலர் இருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் ஒரு (காசை) தீனாரை ஒப்படைத்தாலும், நீர் அவர்களிடம் தொடர்ந்து நின்று கேட்டாலொழிய, அவர்கள் அதை உமக்குத் திருப்பிக் கொடுக்கமாட்டார்கள்; அதற்குக் காரணம், “பாமரர்களிடம் (இருந்து நாம் எதைக் கைப்பற்றிக் கொண்டாலும்) நம்மை குற்றம் பிடிக்க (அவர்களுக்கு) வழியில்லை” என்று அவர்கள் கூறுவதுதான்; மேலும், அவர்கள் அறிந்து கொண்டே அல்லாஹ்வின் பேரில் பொய் கூறுகிறார்கள்.

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

(நீர்) ஒரு பொற்குவியலில் அவரை நம்பினாலும் (குறைவின்றி) உமக்கு அதை நிறைவேற்றுபவரும் வேதக்காரர்களில் இருக்கிறார். (ஓரே) ஒரு நாணயத்தில் நீர் அவரை நம்பினாலும் அதை உமக்கு (திரும்ப) நிறைவேற்றாதவரும் அவர்களில் இருக்கிறார். அவரிடம் (நீர்) தொடர்ந்து நின்று கொண்டிருந்தால் தவிர (அதை கொடுக்க மாட்டார்). இது, (யூதரல்லாத மற்ற) பாமரர்கள் விஷயத்தில் (நாம் என்ன கொடுமை செய்தாலும் அது) நம்மீது குற்றமில்லை" என்று நிச்சயமாக அவர்கள் கூறிய காரணத்தாலாகும். அவர்கள் அறிந்து கொண்டே அல்லாஹ்வின் மீது பொய் கூறுகின்றனர்.