Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்துல் பகரா வசனம் ௨௭௩

Qur'an Surah Al-Baqarah Verse 273

ஸூரத்துல் பகரா [௨]: ௨௭௩ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

لِلْفُقَرَاۤءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِۖ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاۤءَ مِنَ التَّعَفُّفِۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ࣖ (البقرة : ٢)

lil'fuqarāi
لِلْفُقَرَآءِ
For the poor
ஏழைகளுக்கு
alladhīna
ٱلَّذِينَ
those who
எவர்கள்
uḥ'ṣirū
أُحْصِرُوا۟
are wrapped up
தடுக்கப்பட்டார்கள்
fī sabīli
فِى سَبِيلِ
in (the) way
பாதையில்
l-lahi
ٱللَّهِ
(of) Allah
அல்லாஹ்வின்
lā yastaṭīʿūna
لَا يَسْتَطِيعُونَ
not they are able
இயலமாட்டார்கள்
ḍarban
ضَرْبًا
(to) move about
பயணிக்க
fī l-arḍi
فِى ٱلْأَرْضِ
in the earth
பூமியில்
yaḥsabuhumu
يَحْسَبُهُمُ
Think (about) them
அவர்களை நினைக்கிறார்
l-jāhilu
ٱلْجَاهِلُ
the ignorant one
அறியாதவர்
aghniyāa
أَغْنِيَآءَ
(that they are) self-sufficient
செல்வந்தர்களாக
mina l-taʿafufi
مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ
(because) of (their) restraint
ஒழுக்கத்தால்
taʿrifuhum
تَعْرِفُهُم
you recognize them
நீர் அவர்களை புரியலாம்
bisīmāhum
بِسِيمَٰهُمْ
by their mark
அவர்களின் அடையாளத்தால்
lā yasalūna
لَا يَسْـَٔلُونَ
Not (do) they ask
யாசிக்க மாட்டார்கள்
l-nāsa
ٱلنَّاسَ
the people
மக்களிடம்
il'ḥāfan
إِلْحَافًاۗ
with importunity
வலியுறுத்திக் கேட்பது
wamā
وَمَا
And whatever
எதை
tunfiqū
تُنفِقُوا۟
you spend
நீங்கள் தர்மம் புரிந்தாலும்
min khayrin
مِنْ خَيْرٍ
of good
செல்வத்திலிருந்து
fa-inna l-laha
فَإِنَّ ٱللَّهَ
then indeed Allah
நிச்சயமாக அல்லாஹ்
bihi
بِهِۦ
of it
அதை
ʿalīmun
عَلِيمٌ
(is) All-Knower
நன்கறிந்தவன்

Transliteration:

Lilfuqaraaa'il lazeena uhsiroo fee sabeelil laahi laa yastatee'oona darban fil ardi yah sabuhumul jaahilu aghniyaaa'a minat ta'affufi ta'rifuhum biseemaahum laa yas'aloonan naasa ilhaafaa; wa maa tunfiqoo min khairin fa innal laaha bihee 'Aleem (QS. al-Baq̈arah:273)

English Sahih International:

[Charity is] for the poor who have been restricted for the cause of Allah, unable to move about in the land. An ignorant [person] would think them self-sufficient because of their restraint, but you will know them by their [characteristic] sign. They do not ask people persistently [or at all]. And whatever you spend of good – indeed, Allah is Knowing of it. (QS. Al-Baqarah, Ayah ௨௭௩)

Abdul Hameed Baqavi:

(நம்பிக்கையாளர்களே!) சில ஏழைகள் இருக்கின்றனர். அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்திற்கென்றே தங்களை (முற்றிலும் அர்ப்பணம் செய்து) ஒதுக்கிக் கொண்டதால் (தங்கள் சொந்த வாழ்விற்குத் தேடக்கூட) பூமியில் நடமாட சாத்தியப் படாதவர்களாக இருக்கின்றனர். (அன்றி, அவர்கள்) யாசிக்காததால் (அவர்களின் வறுமை நிலையை) அறியாதவர்கள் அவர்களை செல்வந்தர்களென எண்ணிக் கொள்கின்றனர். அவர்களுடைய (வறுமையின்) அடையாளங்(களாகிய ஆடை, இருப்பிடம் ஆகியவை)களைக் கொண்டு நீங்கள் அவர்களை அறிந்து கொள்ளலாம். அவர்கள் மனிதர்களிடத்தில் வருந்தியும் கேட்க மாட்டார்கள். (இத்தகைய ஏழைகளுக்கு) நீங்கள் நல்லதில் இருந்து எதைச்செலவு செய்தபோதிலும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் அதை நன்கறி(ந்து அதற்குரிய கூலியை உங்களுக்குத் தரு)வான். (ஸூரத்துல் பகரா, வசனம் ௨௭௩)

Jan Trust Foundation

பூமியில் நடமாடித்(தம் வாழ்க்கைத் தேவைகளை நிறைவேற்ற) எதுவும் செய்ய முடியாத அளவுக்கு அல்லாஹ்வின் பாதையில் தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்களுக்குத் தான் (உங்களுடைய தான தர்மங்கள்) உரியவையாகும். (பிறரிடம் யாசிக்காத) அவர்களுடைய பேணுதலைக் கண்டு, அறியாதவன் அவர்களைச் செல்வந்தர்கள் என்று எண்ணிக் கொள்கிறான்; அவர்களுடைய அடையாளங்களால் அவர்களை நீர் அறிந்து கொள்ளலாம்; அவர்கள் மனிதர்களிடம் வருந்தி எதையும் கேட்கமாட்டார்கள்; (இத்தகையோருக்காக) நல்லதினின்று நீங்கள் எதைச் செலவு செய்தாலும், அதை நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கறிவான்.

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

அல்லாஹ்வின் பாதையில் தடுக்கப்பட்ட ஏழைகளுக்கு (தர்மம் கொடுப்பது ஏற்றமானது). அவர்கள் (செல்வத்தைத் தேடி) பூமியில் பயணிக்க இயல மாட்டார்கள். அறியாதவர் (அவர்களின்) ஒழுக்கத்தால் (கையேந்தாமையால்) அவர்களைச் செல்வந்தர்கள் என நினைக்கிறார். (ஆனால்) அவர்களின் அடையாளத்தால் நீர் அவர்களை (தேவையுடையோர் என)ப் புரியலாம். அவர்கள் மக்களிடம் வலியுறுத்தி யாசிக்க மாட்டார்கள். நீங்கள் செல்வத்திலிருந்து எதை தர்மம் புரிந்தாலும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் அதை நன்கறிந்தவன் ஆவான்.