Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்துல் பகரா வசனம் ௨௩௫

Qur'an Surah Al-Baqarah Verse 235

ஸூரத்துல் பகரா [௨]: ௨௩௫ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ەۗ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ࣖ (البقرة : ٢)

walā junāḥa
وَلَا جُنَاحَ
And (there is) no blame
இன்னும் குற்றமில்லை
ʿalaykum fīmā
عَلَيْكُمْ فِيمَا
upon you in what
உங்கள் மீது/எதில்
ʿarraḍtum
عَرَّضْتُم
you hint
சூசகமாக எடுத்துக் கூறினீர்கள்
bihi
بِهِۦ
[with it]
அதை
min
مِنْ
of
இருந்து
khiṭ'bati l-nisāi
خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ
marriage proposal [to] the women
பெண் பேசுவது
aw
أَوْ
or
அல்லது
aknantum
أَكْنَنتُمْ
you concealed it
மறைத்தீர்கள்
fī anfusikum
فِىٓ أَنفُسِكُمْۚ
in yourselves
உங்கள் உள்ளங்களில்
ʿalima
عَلِمَ
Knows
அறிவான்
l-lahu
ٱللَّهُ
Allah
அல்லாஹ்
annakum
أَنَّكُمْ
that you
நிச்சயமாக நீங்கள்
satadhkurūnahunna
سَتَذْكُرُونَهُنَّ
will mention them
அவர்களை நினைப்பீர்கள்
walākin
وَلَٰكِن
[and] but
எனினும்
lā tuwāʿidūhunna
لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ
(do) not promise them (widows)
அவர்களுக்கு வாக்குறுதி அளிக்காதீர்கள்
sirran
سِرًّا
secretly
இரகசியமாக
illā
إِلَّآ
except
தவிர
an taqūlū
أَن تَقُولُوا۟
that you say
நீங்கள் கூறுவது
qawlan
قَوْلًا
a saying
கூற்று
maʿrūfan
مَّعْرُوفًاۚ
honorable
நல்ல
walā taʿzimū
وَلَا تَعْزِمُوا۟
And (do) not resolve (on)
உறுதி செய்யாதீர்கள்
ʿuq'data
عُقْدَةَ
the knot
ஒப்பந்தத்தை
l-nikāḥi
ٱلنِّكَاحِ
(of) marriage
திருமணம்
ḥattā yablugha
حَتَّىٰ يَبْلُغَ
until reaches
அடையும் வரை
l-kitābu
ٱلْكِتَٰبُ
the prescribed term
விதிக்கப்பட்ட சட்டம்
ajalahu
أَجَلَهُۥۚ
its end
அதனுடைய தவணை
wa-iʿ'lamū
وَٱعْلَمُوٓا۟
And know
இன்னும் அறியுங்கள்
anna
أَنَّ
that
நிச்சயமாக
l-laha
ٱللَّهَ
Allah
அல்லாஹ்
yaʿlamu
يَعْلَمُ
knows
அறிவான்
مَا
what
எவற்றை
fī anfusikum
فِىٓ أَنفُسِكُمْ
(is) within yourselves
உங்கள் உள்ளங்களில்
fa-iḥ'dharūhu
فَٱحْذَرُوهُۚ
so beware of Him
எனவே, அவனைப் பயப்படுங்கள்
wa-iʿ'lamū
وَٱعْلَمُوٓا۟
And know
இன்னும் அறியுங்கள்
anna l-laha
أَنَّ ٱللَّهَ
that Allah
நிச்சயமாக அல்லாஹ்
ghafūrun
غَفُورٌ
(is) Oft-Forgiving
மகா மன்னிப்பாளன்
ḥalīmun
حَلِيمٌ
Most Forbearing
பெரும் சகிப்பாளன்

Transliteration:

Wa laa junaaha 'alaikum feema 'arradtum bihee min khitbatin nisaaa'i aw aknantum feee anfusikum; 'alimal laahu annakum satazkuroonahunna wa laakil laa tuwaa'idoohunna sirran illaaa an taqooloo qawlamma'roofaa; wa laa ta'zimoo 'uqdatan nikaahi hattaa yablughal kitaabu ajalah; wa'lamooo annal laaha ya'lamumaa feee anfusikum fahzarooh; wa'lamooo annallaaha Ghafoorun Haleem (QS. al-Baq̈arah:235)

English Sahih International:

There is no blame upon you for that to which you [indirectly] allude concerning a proposal to women or for what you conceal within yourselves. Allah knows that you will have them in mind. But do not promise them secretly except for saying a proper saying. And do not determine to undertake a marriage contract until the decreed period reaches its end. And know that Allah knows what is within yourselves, so beware of Him. And know that Allah is Forgiving and Forbearing. (QS. Al-Baqarah, Ayah ௨௩௫)

Abdul Hameed Baqavi:

(இத்தா இருக்கும் யாதொரு பெண்ணை நீங்கள் திருமணம் செய்துகொள்ளக் கருதினால் உங்களின்) திருமண விருப்பத்தை நீங்கள் ஜாடையாக அறிவிப்பதினாலோ அல்லது உங்கள் மனதில் மறைவாக வைத்துக் கொள்வதினாலோ உங்கள் மீது குற்றமில்லை. (ஏனெனில்) நீங்கள் (உங்கள் எண்ணத்தை இத்தா முடிந்தபின்) அவர்களிடம் நிச்சயமாகக் கூறுவீர்கள் என்பதை அல்லாஹ் நன்கறிவான். ஆதலால், நீங்கள் கண்ணியமான முறையில் (ஜாடையாகக்) கூறுவதைத் தவிர (இத்தாவுடைய காலத்தில், திருமணம் பற்றி) அவர்களுடன் இரகசியமாகவும் வாக்குறுதி செய்துகொள்ள வேண்டாம். அன்றி, இத்தாவின் தவணை முடிவதற்குள் (அவர்களை) திருமணம் செய்து கொள்ளவும் நாடாதீர்கள். உங்கள் மனதிலுள்ளவற்றை நிச்சயமாக அல்லாஹ் அறிவான் என்பதை நீங்கள் உறுதியாக அறிந்து அவனுக்குப் பயந்து கொள்ளுங்கள். (இத்தகைய எண்ணத்தைத் தவிர்த்துக் கொண்டால்) நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக்க மன்னிப்பவனும் பொறுமையுடைய வனாகவும் இருக்கின்றான் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். (ஸூரத்துல் பகரா, வசனம் ௨௩௫)

Jan Trust Foundation

(இவ்வாறு இத்தா இருக்கும்) பெண்ணுடன் திருமணம் செய்யக் கருதி (அது பற்றிக்) குறிப்பாக அறிவிப்பதிலோ, அல்லது மனதில் மறைவாக வைத்திருப்பதிலோ உங்கள் மீது குற்றமில்லை நீங்கள் அவர்களைப்பற்றி எண்ணுகிறீர்கள் என்பதை அல்லாஹ் அறிவான்; ஆனால் இரகசியமாக அவர்களிடம் (திருமணம் பற்றி) வாக்குறுதி செய்து கொள்ளாதீர்கள்; ஆனால் இது பற்றி வழக்கத்திற்கு ஒத்த (மார்க்கத்திற்கு உகந்த) சொல்லை நீங்கள் சொல்லலாம்; இன்னும் (இத்தாவின்) கெடு முடியும் வரை திருமண பந்தத்தைப் பற்றித் தீர்மானித்து விடாதீர்கள்; அல்லாஹ் உங்கள் உள்ளங்களிலுள்ளதை நிச்சயமாக அறிகின்றான் என்பதை நீங்கள் அறிந்து அவனுக்கு அஞ்சி நடந்துகொள்ளுங்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் மன்னிப்பவனாகவும், பொறுமையாளனாகவும் இருக்கின்றான் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

அப்பெண்களை திருமணம் பேசுவதற்காக நீங்கள் சூசகமாக எடுத்துக் கூறியதில் அல்லது உங்கள் உள்ளங்களில் மறைத்(து வைத்)ததில் உங்கள் மீது குற்றமே இல்லை. நிச்சயமாக நீங்கள் அவர்களை நினைப்பீர்கள் என்பதை அல்லாஹ் அறிவான். நல்ல கூற்றைக் கூறுவதைத் தவிர (இத்தாவுடைய காலத்தில்) அவர்களுக்கு இரகசியமாக வாக்குறுதி அளிக்காதீர்கள். விதிக்கப்பட்ட சட்டம் அதன் தவணையை அடையும் வரை திருமண ஒப்பந்தத்தை உறுதி செய்யாதீர்கள். உங்கள் உள்ளங்களில் உள்ளவற்றை நிச்சயமாக அல்லாஹ் அறிவான் என்பதை அறியுங்கள். எனவே, அவனைப் பயப்படுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளன், பெரும் சகிப்பாளன் என்பதையும் அறியுங்கள்.