Skip to content

Al-Qur'an Surat Ali 'Imran Ayat 157

Ali 'Imran: 157 ~ Quran Terjemah Perkata dan Tafsir Bahasa Indonesia

وَلَىِٕنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ( اٰل عمران : ١٥٧)

wala-in
وَلَئِن
And if
dan jika
qutil'tum
قُتِلْتُمْ
you are killed
kamu dibunuh/gugur
فِى
in
di
sabīli
سَبِيلِ
(the) way
jalan
l-lahi
ٱللَّهِ
(of) Allah
Allah
aw
أَوْ
or
atau
muttum
مُتُّمْ
die[d] -
kamu mati
lamaghfiratun
لَمَغْفِرَةٌ
certainly forgiveness
sungguh/tentulah ampunan
mina
مِّنَ
from
dari
l-lahi
ٱللَّهِ
Allah
Allah
waraḥmatun
وَرَحْمَةٌ
and Mercy
dan rahmat(Nya)
khayrun
خَيْرٌ
(are) better
lebih baik
mimmā
مِّمَّا
than what
daripada apa
yajmaʿūna
يَجْمَعُونَ
they accumulate
mereka kumpulkan

Transliterasi Latin:

Wa la`ing qutiltum fī sabīlillāhi au muttum lamagfiratum minallāhi wa raḥmatun khairum mimmā yajma'ụn (QS. 3:157)

Arti / Terjemahan:

Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. (QS. Ali 'Imran ayat 157)

Tafsir Ringkas Kemenag
Kementrian Agama RI

Setelah diberikan tuntunan secara umum, ayat ini memberikan penegasaan kepada orang-orang yang beriman, dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati dengan sebab apa pun, sungguh, pastilah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagimu daripada apa, yakni harta rampasan, yang mereka, orang-orang kafir kumpulkan.

Tafsir Lengkap Kemenag
Kementrian Agama RI

Kemudian ayat itu menerangkan bahwa tidak ada hal yang perlu ditakuti oleh orang yang beriman apabila mereka berjihad di jalan Allah, kerena andaikata mereka gugur atau mati, niscaya mereka akan memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Itu adalah jauh lebih baik bagi mereka daripada harta rampasan perang atau kekayaan duniawi yang fana ini.

Tafsir al-Jalalain
Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi

(Sungguh sekiranya) lam menunjukkan sumpah (kamu dibunuh di jalan Allah) maksudnya dalam berjihad (atau meninggal) dibaca muttum atau mittum berasal dari maata-yamuutu; artinya didatangi oleh kematian di dalam berjihad (maka ampunan) yang kamu peroleh (dari Allah) terhadap dosa-dosamu (dan rahmat) daripada-Nya bagi kamu atas demikian itu. Lam serta kalimat yang dimasukinya menjadi jawab qasam di samping menjadi mubtada yang khabarnya ialah: (benar-benar lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan) dari harta dunia; memakai ya atau ta.

Tafsir Ibnu Katsir
Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir

Firman Allah Swt.:

Dan sungguh kalau kalian gugur di jalan Allah alau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagi kalian) daripada harta rampasan yang mereka kumpulkan.

Ayat ini mengandung makna yang menunjukkan bahwa mati terbunuh di jalan Allah merupakan sarana untuk memperoleh rahmat Allah, ampunan, dan rida-Nya. Hal ini jelas lebih baik daripada tetap hidup di dunia dan mengumpulkan semua perbendaharaannya yang fana itu.

Tafsir Quraish Shihab
Muhammad Quraish Shihab

Dan jika kalian terbunuh atau mati pada saat berjihad, sungguh ampunan dan kasih sayang dari Allah jauh lebih baik bagi kamu sekalian daripada kesenangan dunia yang akan kalian kumpulkan bila kamu sekalian tetap hidup.