Skip to content

Al-Qur'an Surat Asy-Syu'ara' Ayat 92

Asy-Syu'ara' Ayat ke-92 ~ Quran Terjemah Perkata (Word By Word) English-Indonesian dan Tafsir Bahasa Indonesia

وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۙ ( الشعراۤء : ٩٢)

waqīla
وَقِيلَ
And it will be said
dan dikatakan
lahum
لَهُمْ
to them
kepada mereka
ayna
أَيْنَ
"Where
dimanakah
مَا
(is) that
apakah
kuntum
كُنتُمْ
you used
kalian adalah
taʿbudūna
تَعْبُدُونَ
(to) worship
kamu sembah

Transliterasi Latin:

Wa qīla lahum aina mā kuntum ta'budụn (QS. 26:92)

English Sahih:

And it will be said to them, "Where are those you used to worship (QS. [26]Ash-Shu'ara verse 92)

Arti / Terjemahan:

Dan dikatakan kepada mereka: "Dimanakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembah(nya) (QS. Asy-Syu'ara' ayat 92)

Tafsir Ringkas Kemenag
Kementrian Agama RI

Dan pada saat itu dikatakan kepada mereka, “Di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah. Mestinya berhala-berhala itu berada di sini untuk menolongmu dari siksaan api neraka.

Tafsir Lengkap Kemenag
Kementrian Agama RI

Kemudian pada saat menghadapi neraka yang siap menerima orang-orang kafir dan musyrik, dilontarkan pertanyaan untuk mencemoohkan mereka, "Di manakah tuhan-tuhan berhala yang kamu sembah itu kini berada? Sanggupkah mereka menyelamatkan kamu dari siksaan Allah?" Jangankan untuk menyelamatkan orang lain, melepaskan diri mereka saja, tuhan-tuhan berhala itu tidak sanggup.

Tafsir al-Jalalain
Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi

(Dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kalian menyembahnya).

Tafsir Ibnu Katsir
Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir

dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. (Asy-Syu'ara': 91)

Yakni ditampakkan dan dibukakan, lalu muncullah darinya lidah api yang bergemuruh suaranya membuat hati copot dan naik ke tenggorokan (karena ketakutan yang sangat). Dan dikatakan kepada calon penghuninya dengan nada kecaman dan cemoohan:

Di manakah berhala-berhala yang dahulu kalian selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kalian atau menolong diri mereka sendiri. (Asy-Syu'ara': 92-93)

Berhala-berhala yang kalian sembah-sembah selain Allah yang kalian jadikan sebagai sekutu-sekutu-Nya tidak dapat memberikan manfaat kepada kalian barang sedikit pun, tidak pula dapat menolak bahaya yang menimpa diri mereka. Maka sesungguhnya kalian dan berhala-berhala itu pada hari ini adalah kayu bakar neraka Jahanam, dan kalian pasti akan memasukinya.

Tafsir Quraish Shihab
Muhammad Quraish Shihab

Mereka akan dibentak, "Mana tuhan-tuhan selain Allah yang kalian sembah itu?