Skip to content

Al-Qur'an Surat Al-Anbiya' Ayat 39

Al-Anbiya' Ayat ke-39 ~ Quran Terjemah Perkata (Word By Word) English-Indonesian dan Tafsir Bahasa Indonesia

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ( الانبياۤء : ٣٩)

law
لَوْ
If
seandainya
yaʿlamu
يَعْلَمُ
knew
mengetahui
alladhīna
ٱلَّذِينَ
those who
orang-orang yang
kafarū
كَفَرُوا۟
disbelieved
kafir/ingkar
ḥīna
حِينَ
(the) time
diwaktu
لَا
(when) not
tidak
yakuffūna
يَكُفُّونَ
they will avert
mereka dapat menahan/mengelakkan
ʿan
عَن
from
dari
wujūhihimu
وُجُوهِهِمُ
their faces
muka-muka mereka
l-nāra
ٱلنَّارَ
the Fire
api neraka
walā
وَلَا
and not
dan tidak
ʿan
عَن
from
dari
ẓuhūrihim
ظُهُورِهِمْ
their backs
punggung-punggung mereka
walā
وَلَا
and not
dan tidak
hum
هُمْ
they
mereka
yunṣarūna
يُنصَرُونَ
will be helped!
mereka mendapat pertolongan

Transliterasi Latin:

Lau ya'lamullażīna kafarụ ḥīna lā yakuffụna 'aw wujụhihimun-nāra wa lā 'an ẓuhụrihim wa lā hum yunṣarụn (QS. 21:39)

English Sahih:

If those who disbelieved but knew the time when they will not avert the Fire from their faces or from their backs and they will not be aided... (QS. [21]Al-Anbya verse 39)

Arti / Terjemahan:

Andaikata orang-orang kafir itu mengetahui, waktu (di mana) mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan (tidak pula) dari punggung mereka, sedang mereka (tidak pula) mendapat pertolongan, (tentulah mereka tiada meminta disegerakan). (QS. Al-Anbiya' ayat 39)

Tafsir Ringkas Kemenag
Kementrian Agama RI

Seandainya orang kafir itu mengetahui dengan pengetahuan yang meyakinkan bahwa azab neraka itu ada, ketika mereka melihatnya da-lam keadaan tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak akan menantang Rasulullah dengan meminta azab itu disegera-kan.

Tafsir Lengkap Kemenag
Kementrian Agama RI

Dalam ayat ini Allah memperlihatkan betapa nekadnya kaum kafir itu, ketika mereka berkata kepada Nabi Muhammad dan kaum Muslimin dengan sikap menantang, "Kapankah azab akhirat yang dijanjikan itu akan datang? Jika ancaman itu benar, cobalah perlihatkan sekarang juga!"
Mereka meminta segera didatangkan azab Allah kepadanya, ucapan itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak percaya sama sekali tentang adanya azab tersebut. Dengan sendirinya, mereka juga tidak percaya tentang hari akhirat, serta kekuasaan Allah untuk memperhitungkan dan membalas perbuatan manusia.

Tafsir al-Jalalain
Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi

Allah berfirman (Andaikata orang-orang kafir itu mengetahui waktu mereka tidak dapat mengelakkan) di waktu mereka tidak mampu menolak (api neraka dari muka mereka dan tidak pula dari punggung mereka sedangkan mereka tidak pula mendapat pertolongan) yang dapat mencegah diri mereka daripada api neraka itu, di hari kiamat nanti. Jawab dari pada lafal Lau tidak disebutkan, yaitu, niscaya mereka tidak akan mengeluarkan perkataan tersebut.

Tafsir Ibnu Katsir
Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir

Firman Allah Swt.:

Andaikata orang-orang kafir itu mengetahui waktu (di mana) mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan (tidak pula) dari punggung mereka.

Yaitu seandainya mereka meyakini bahwa azab itu pasti menimpa mereka, tentulah mereka tidak akan meminta agar azab disegerakan, yakni disaat mereka mengetahui bahwa azab meliputi mereka dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka.

Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan (dari api). (Az Zumar:16)

Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka). (Al A'raf:41)

Dan dalam ayat berikut ini disebutkan oleh firman-Nya:

...waktu (di mana) mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan (tidak pula) dari punggung mereka.

Dalam ayat lainnya disebutkan oleh firman-Nya:

Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutupi oleh api neraka. (Ibrahim:50)

Kesimpulannya, azab meliputi diri mereka dari semua arah.

...sedangkan mereka (tidak pula) mendapat pertolongan.

Artinya, tiada seorang pun yang menolong mereka.

Sama halnya dengan apa yang disebutkan oleh Allah Swt. dalam ayat lain melalui firman-Nya:

dan tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari (azab) Allah. (Ar Ra'du:34)

Tafsir Quraish Shihab
Muhammad Quraish Shihab

Kalau saja orang-orang yang ingkar kepada Allah itu mengetahui keadaan mereka ketika tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka dan punggung mereka, serta tidak menemukan orang yang mampu menolong mereka mengelakkanya, niscaya mereka tidak akan mengatakan yang mereka katakan ini.