Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்துல் அஃராஃப் வசனம் ௧௬௦

Qur'an Surah Al-A'raf Verse 160

ஸூரத்துல் அஃராஃப் [௭]: ௧௬௦ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًاۗ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًاۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْۗ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰىۗ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْۗ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (الأعراف : ٧)

waqaṭṭaʿnāhumu
وَقَطَّعْنَٰهُمُ
And We divided them
பிரித்தோம்/அவர்களை
ith'natay ʿashrata
ٱثْنَتَىْ عَشْرَةَ
(into) two (and) ten [i.e. twelve]
பன்னிரெண்டு
asbāṭan
أَسْبَاطًا
tribes
சந்ததிகளாக
umaman
أُمَمًاۚ
(as) communities
கூட்டங்களாக
wa-awḥaynā
وَأَوْحَيْنَآ
And We inspired
இன்னும் வஹீ அறிவித்தோம்
ilā mūsā
إِلَىٰ مُوسَىٰٓ
to Musa
மூஸாவிற்கு
idhi is'tasqāhu
إِذِ ٱسْتَسْقَىٰهُ
when asked him for water
போது/தண்ணீர் கேட்டார்(கள்)/அவரிடம்
qawmuhu
قَوْمُهُۥٓ
his people
அவருடைய சமுதாயம்
ani iḍ'rib
أَنِ ٱضْرِب
[that] "Strike
அடிப்பீராக! என்று
biʿaṣāka
بِّعَصَاكَ
with your staff
உமது தடியால்
l-ḥajara
ٱلْحَجَرَۖ
the stone"
கல்லை
fa-inbajasat
فَٱنۢبَجَسَتْ
Then gushed forth
பீறிட்டன
min'hu
مِنْهُ
from it
அதிலிருந்து
ith'natā ʿashrata
ٱثْنَتَا عَشْرَةَ
two (and) ten [i.e. twelve]
பன்னிரெண்டு
ʿaynan
عَيْنًاۖ
springs
ஊற்று(கள்)
qad ʿalima
قَدْ عَلِمَ
Certainly knew
அறிந்து கொண்டார்(கள்)
kullu
كُلُّ
each
எல்லாம்
unāsin
أُنَاسٍ
people
மக்கள்
mashrabahum
مَّشْرَبَهُمْۚ
their drinking place
தங்கள் அருந்துமிடத்தை
waẓallalnā
وَظَلَّلْنَا
And We shaded
இன்னும் நிழலிடச் செய்தோம்
ʿalayhimu
عَلَيْهِمُ
[on] them
அவர்கள் மீது
l-ghamāma
ٱلْغَمَٰمَ
(with) the clouds
மேகத்தை
wa-anzalnā
وَأَنزَلْنَا
and We sent down
இன்னும் இறக்கினோம்
ʿalayhimu
عَلَيْهِمُ
upon them
அவர்கள் மீது
l-mana
ٱلْمَنَّ
the manna
‘மன்னு’ஐ
wal-salwā
وَٱلسَّلْوَىٰۖ
and the quails
இன்னும் ஸல்வாவை
kulū
كُلُوا۟
"Eat
உண்ணுங்கள்
min ṭayyibāti
مِن طَيِّبَٰتِ
from (the) good things
நல்லவற்றை
mā razaqnākum
مَا رَزَقْنَٰكُمْۚ
which We have provided you"
எவை/(உணவு) அளித்தோம்/உங்களுக்கு
wamā ẓalamūnā
وَمَا ظَلَمُونَا
And not they wronged Us
அவர்கள் அநீதியிழைக்கவில்லை/நமக்கு
walākin kānū
وَلَٰكِن كَانُوٓا۟
but they were
எனினும்/இருந்தனர்
anfusahum
أَنفُسَهُمْ
(to) themselves
தங்களுக்கே
yaẓlimūna
يَظْلِمُونَ
doing wrong
அநீதியிழைப்பவர்களாக

Transliteration:

Wa qatta' naahumus natai 'ashrata asbaatan umamaa; wa awhainaa ilaa Moosaaa izis tasqaahu qawmuhooo anid rib bi'asaakal hajara fambajasat minhus nata 'ashrata 'ainan qad 'alima kullu unaasim mashrabahm; wa zallalnaa 'alaihimul ghammaamma wa anzalnaa 'alaihimul MManna was Salwaa kuloo min taiyibaati maa razaqnaakum; wa maa zalamoonaa wa laakin kaanooo anfusahum yazlimoon (QS. al-ʾAʿrāf:160)

English Sahih International:

And We divided them into twelve descendant tribes [as distinct] nations. And We inspired to Moses when his people implored him for water, "Strike with your staff the stone," and there gushed forth from it twelve springs. Every people [i.e., tribe] knew its watering place. And We shaded them with clouds and sent down upon them manna and quails, [saying], "Eat from the good things with which We have provided you." And they wronged Us not, but they were [only] wronging themselves. (QS. Al-A'raf, Ayah ௧௬௦)

Abdul Hameed Baqavi:

மூஸாவின் மக்களைப் பன்னிரெண்டு கூட்டங்களாகப் பிரித்தோம். மூஸாவிடம் அவர்கள் குடிதண்ணீர் கேட்டபோது (நாம் அவரை நோக்கி) "உங்களுடைய (கைத்) தடியைக் கொண்டு இக்கல்லை அடியுங்கள்!" என்று அவருக்கு வஹீ அறிவித்தோம். (அவ்வாறு அவர் அடிக்கவே) அதிலிருந்து பன்னிரெண்டு ஊற்றுக்கள் பீறிட்டோடின. (பன்னிரெண்டு வகுப்பினரில்) ஒவ்வொரு வகுப்பினரும் (அவற்றில்) தாங்கள் அருந்தும் ஊற்றை (குறிப்பாக) அறிந்து கொண்டனர். அன்றி, அவர்கள் மீது மேகம் நிழலிடும்படிச் செய்தோம். அவர்களுக்காக "மன்னு ஸல்வா"வையும் இறக்கி வைத்து "உங்களுக்குக் கொடுக்கும் இந்த நல்ல உணவுகளை (அன்றாடம்) புசித்து வாருங்கள். (அதில் எதையும் நாளைக்கென்று சேகரித்து வைக்காதீர்கள்" என்றும் கூறினோம். அவ்வாறிருந்தும் அவர்கள் நமக்கு மாறுசெய்தனர். இதனால்) அவர்கள் நமக்கொன்றும் தீங்கிழைத்து விடவில்லை. எனினும், அவர்கள் தங்களுக்குத் தாமே தீங்கிழைத்துக் கொண்டனர். (ஸூரத்துல் அஃராஃப், வசனம் ௧௬௦)

Jan Trust Foundation

மூஸாவின் கூட்டத்தாரைத் (தனித்தனியாகப்) பன்னிரண்டு கூட்டங்களாக பிரித்தோம்; மூஸாவிடம் அவர்கள் குடி தண்ணீர் கேட்டபோது, நாம் அவருக்கு| “உம்முடைய கைத்தடியால் அக்கல்லை அடிப்பீராக!” என்று வஹீ அறிவித்தோம், (அவர் அவ்வாறு அடித்ததும்) அதிலிருந்து பன்னிரண்டு ஊற்றுக்கள் பொங்கி வந்தன; அவர்களில் ஒவ்வொரு வகுப்பாரும் தாம்(நீர்) அருந்தும் ஊற்றைக் குறிப்பறிந்து கொண்டார்கள்; மேலும், அவர்கள் மீது மேகம் நிழலிடும்படிச் செய்தோம், அவர்களுக்கு மன்னு. ஸல்வாவையும் (மேலான உணவாக) இறக்கிவைத்து | “நாம் உங்களுக்கு அளித்துள்ள தூயவற்றிலிருந்து புசியுங்கள்” (என்று சொன்னோம்; அவ்வாறு இருந்தும் அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு மாறு செய்தார்கள்), அவர்கள் நமக்கு ஒன்றும் தீங்கிழைக்கவில்லை; தங்களுக்குத் தாமே தீங்கிழைத்துக் கொண்டார்கள்.

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

அவர்களைப் பன்னிரெண்டு சந்ததிகளாக கூட்டங்களாகப் பிரித்தோம். மூஸாவிற்கு வஹ்யி அறிவித்தோம் - அவருடைய சமுதாயம் அவரிடம் தண்ணீர் கேட்டபோது - “உமது தடியால் கல்லை அடிப்பீராக! என்று.” அதிலிருந்து பன்னிரெண்டு ஊற்றுகள் பீறிட்டன. எல்லா மக்களும் தங்கள் அருந்துமிடத்தை அறிந்து கொண்டார்கள். அவர்கள் மீது மேகத்தை நிழலிடச் செய்தோம். அவர்கள் மீது ‘மன்னு’ ‘ஸல்வா’வை இறக்கினோம். “உங்களுக்கு நாம் (உணவு) அளித்தவற்றில் நல்லவற்றை உண்ணுங்கள்.” அவர்கள் நமக்கு அநீதியிழைக்கவில்லை. எனினும், (அவர்கள்) தங்களுக்கே அநீதியிழைப்பவர்களாக இருந்தனர்.