Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்துல் அஃராஃப் வசனம் ௧௫௭

Qur'an Surah Al-A'raf Verse 157

ஸூரத்துல் அஃராஃப் [௭]: ௧௫௭ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤىِٕثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ࣖ (الأعراف : ٧)

alladhīna
ٱلَّذِينَ
Those who
எவர்கள்
yattabiʿūna
يَتَّبِعُونَ
follow
பின்பற்றுவார்கள்
l-rasūla
ٱلرَّسُولَ
the Messenger
இத்தூதரை
l-nabiya
ٱلنَّبِىَّ
the Prophet
நபியான
l-umiya
ٱلْأُمِّىَّ
the unlettered
எழுதப் படிக்கத் தெரியாதவர்
alladhī
ٱلَّذِى
whom
எவர்
yajidūnahu
يَجِدُونَهُۥ
they find him
காண்கின்றனர்/அவரை
maktūban
مَكْتُوبًا
written
குறிப்பிடப்பட்டவராக
ʿindahum
عِندَهُمْ
with them
அவர்களிடம்
fī l-tawrāti
فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ
in the Taurat
தவ்றாத்தில்
wal-injīli
وَٱلْإِنجِيلِ
and the Injeel
இன்னும் இன்ஜீலில்
yamuruhum
يَأْمُرُهُم
He commands them
ஏவுவார் அவர்களுக்கு
bil-maʿrūfi
بِٱلْمَعْرُوفِ
to the right
நன்மையை
wayanhāhum
وَيَنْهَىٰهُمْ
and forbids them
இன்னும் தடுப்பார்/அவர்களை
ʿani l-munkari
عَنِ ٱلْمُنكَرِ
from the wrong
தீமையைவிட்டு
wayuḥillu
وَيُحِلُّ
and he makes lawful
இன்னும் ஆகுமாக்குவார்
lahumu
لَهُمُ
for them
அவர்களுக்கு
l-ṭayibāti
ٱلطَّيِّبَٰتِ
the pure things
நல்ல,சுத்தமானவற்றை
wayuḥarrimu
وَيُحَرِّمُ
and makes unlawful
இன்னும் தடை செய்வார்
ʿalayhimu
عَلَيْهِمُ
for them
அவர்களுக்கு
l-khabāitha
ٱلْخَبَٰٓئِثَ
the impure things
கெட்டவற்றை, கெடுதி செய்பவற்றை
wayaḍaʿu
وَيَضَعُ
and he relieves
இன்னும் அகற்றுவார்
ʿanhum
عَنْهُمْ
from them
அவர்களை விட்டு
iṣ'rahum
إِصْرَهُمْ
their burden
கடின சுமையை/அவர்களுடைய
wal-aghlāla
وَٱلْأَغْلَٰلَ
and the fetters
இன்னும் விலங்குகளை
allatī kānat
ٱلَّتِى كَانَتْ
which were
எவை/இருந்தன
ʿalayhim
عَلَيْهِمْۚ
upon them
அவர்கள் மீது
fa-alladhīna
فَٱلَّذِينَ
So those who
எவர்கள்
āmanū
ءَامَنُوا۟
believe
நம்பிக்கை கொண்டனர்
bihi
بِهِۦ
in him
அவரை
waʿazzarūhu
وَعَزَّرُوهُ
and honor him
இன்னும் பாதுகாத்தனர்/அவரை
wanaṣarūhu
وَنَصَرُوهُ
and help him
இன்னும் உதவினர்/அவருக்கு
wa-ittabaʿū
وَٱتَّبَعُوا۟
and follow
இன்னும் பின்பற்றினர்
l-nūra
ٱلنُّورَ
the light
ஒளியை
alladhī unzila
ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ
which has been sent down
எது/இறக்கப்பட்டது
maʿahu
مَعَهُۥٓۙ
with him
அவருடன்
ulāika humu
أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ
Those (are) [they]
அவர்கள்தான்
l-muf'liḥūna
ٱلْمُفْلِحُونَ
the successful ones"
வெற்றியாளர்கள்

Transliteration:

Allazeena yattabi'oonar Rasoolan Nabiyyal ummiyyal lazee yajidoonahoo maktooban 'indahum fit Tawraati wal Injeeli yaa muruhum bilma'roofi wa yanhaahum 'anil munkari wa yuhillu lahumul taiyibaati wa yuharrimu 'alaihimul khabaaa'isa wa yada'u 'anhum israhum wal aghlaalal latee kaanat 'alaihim; fallazeena aamanoo bihee wa 'azzaroohu wa nnasaroohu wattaba'un nooral lazeee unzila ma'ahooo ulaaa'ika humul muflihoon (QS. al-ʾAʿrāf:157)

English Sahih International:

Those who follow the Messenger, the unlettered prophet, whom they find written [i.e., described] in what they have of the Torah and the Gospel, who enjoins upon them what is right and prohibits them from what is wrong and makes lawful for them what is good and forbids them from what is evil and relieves them of their burden and the shackles which were upon them. So they who have believed in him, honored him, supported him and followed the light which was sent down with him – it is those who will be the successful. (QS. Al-A'raf, Ayah ௧௫௭)

Abdul Hameed Baqavi:

(ஆகவே, அவர்களில்) எவர்கள் எழுதப் படிக்கத் தெரியாத (நம்) தூதராகிய இந்த நபியைப் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் தங்களிடமுள்ள தவ்றாத்திலும், இன்ஜீலிலும் இவருடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருப்பதைக் காண்பார்கள். (இத்தூதரோ) அவர்களை நன்மையான காரியங்களைச் செய்யும்படி ஏவி, பாவமான காரியங்களிலிருந்து விலக்குவார். நல்லவைகளையே அவர்களுக்கு ஆகுமாக்கி வைப்பார். கெட்டவற்றை அவர்களுக்குத் தடுத்து விடுவார். அன்றி, அவர்களது சுமையையும் அவர்கள் மீதிருந்த (கடினமான சட்ட) விலங்குகளையும் (இறைவனின் அனுமதி கொண்டு) நீக்கிவிடுவார். ஆகவே, எவர்கள் அவரை உண்மையாகவே நம்பிக்கை கொண்டு, அவரை பலப்படுத்தி அவருக்கு உதவி செய்து, அவருக்கு இறக்கப்பட்ட பிரகாசமான (இவ்வேதத்)தைப் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள்தான் வெற்றி பெற்றவர்கள். (ஸூரத்துல் அஃராஃப், வசனம் ௧௫௭)

Jan Trust Foundation

எவர்கள் எழுதப்படிக்கத் தெரியாத நபியாகிய நம் தூதரைப் பின்பற்றுகிறார்களோ - அவர்கள் தங்களிடமுள்ள தவ்ராத்திலும் இன்ஜீலிலும் இவரைப் பற்றி எழுதப் பட்டிருப்பதைக் காண்பார்கள்; அவர், அவர்களை நன்மையான காரியங்கள் செய்யுமாறு ஏவுவார்; பாவமான காரியங்களிலிருந்து விலக்குவார்; தூய்மையான ஆகாரங்களையே அவர்களுக்கு ஆகுமாக்குவார்; கெட்டவற்றை அவர்களுக்குத் தடுத்து விடுவார்; அவர்களுடைய பளுவான சுமைகளையும், அவர்கள் மீது இருந்த விலங்குகளையும், (கடினமான கட்டளைகளையும்) இறக்கிவிடுவார்; எனவே எவர்கள் அவரை மெய்யாகவே நம்பி, அவரைக் கண்ணியப்படுத்தி, அவருக்கு உதவி செய்து, அவருடன் அருளப்பட்டிருக்கும் ஒளிமயமான (வேதத்)தையும் பின் பற்றுகிறார்களோ, அவர்கள் தாம் வெற்றி பெறுவார்கள்.

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

அவர்கள் தங்களிடமுள்ள தவ்றாத் இன்னும் இன்ஜீலில் குறிப்பிடப்பட்டவராக தாங்கள் காண்கின்ற எழுதப் படிக்கத் தெரியாதவராகிய, நபியான இத்தூதரை பின்பற்றுவார்கள். (இத்தூதர்) அவர்களுக்கு நன்மையை ஏவுவார், தீமையை விட்டும் அவர்களைத் தடுப்பார். நல்லவற்றை அவர்களுக்கு ஆகுமாக்குவார். கெட்டவற்றை அவர்களுக்கு தடை செய்வார். அவர்களை விட்டும் அவர்கள் மீதிருந்த அவர்களுடைய (வழிபாட்டின்) கடின சுமையையும் (சிரமமான சட்ட) விலங்குகளையும் அகற்றுவார். ஆகவே, அவரை நம்பிக்கை கொண்டு, அவரைப் பாதுகாத்து, (பலப்படுத்தி,) அவருக்கு உதவி செய்து, அவருடன் இறக்கப்பட்ட ஒளியை (குர்ஆனை) பின்பற்றுகிறவர்கள் அவர்கள்தான் வெற்றியாளர்கள்.