Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்துல் மாயிதா வசனம் ௬

Qur'an Surah Al-Ma'idah Verse 6

ஸூரத்துல் மாயிதா [௫]: ௬ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِۗ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْاۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۗمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (المائدة : ٥)

yāayyuhā alladhīna āmanū
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟
O you who believe!
நம்பிக்கையாளர்களே
idhā qum'tum
إِذَا قُمْتُمْ
When you stand up
நீங்கள் நின்றால்
ilā l-ṣalati
إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ
for the prayer
தொழுகைக்கு
fa-igh'silū
فَٱغْسِلُوا۟
then wash
கழுகுங்கள்
wujūhakum
وُجُوهَكُمْ
your faces
உங்கள் முகங்களை
wa-aydiyakum
وَأَيْدِيَكُمْ
and your hands
இன்னும் கைகளை/உங்கள்
ilā
إِلَى
till
வரை
l-marāfiqi
ٱلْمَرَافِقِ
the elbows
முழங்கைகள்
wa-im'saḥū
وَٱمْسَحُوا۟
and wipe
இன்னும் தடவுங்கள்
biruūsikum
بِرُءُوسِكُمْ
your heads
உங்கள் தலைகளில்
wa-arjulakum
وَأَرْجُلَكُمْ
and your feet
இன்னும் உங்கள் கால்களை
ilā
إِلَى
till
வரை
l-kaʿbayni
ٱلْكَعْبَيْنِۚ
the ankles
இரு கணுக்கால்கள்
wa-in kuntum
وَإِن كُنتُمْ
But if you are
நீங்கள் இருந்தால்
junuban
جُنُبًا
(in) a state of ceremonial impurity
முழுக்காளிகளாக
fa-iṭṭahharū
فَٱطَّهَّرُوا۟ۚ
then purify yourselves
நன்கு சுத்தமாகுங்கள்
wa-in kuntum
وَإِن كُنتُم
But if you are
இன்னும் நீங்கள் இருந்தால்
marḍā
مَّرْضَىٰٓ
ill
நோயாளிகளாக
aw
أَوْ
or
அல்லது
ʿalā safarin
عَلَىٰ سَفَرٍ
on a journey
பயணத்தில்
aw
أَوْ
or
அல்லது
jāa
جَآءَ
has come
வந்தார்
aḥadun
أَحَدٌ
any one
ஒருவர்
minkum
مِّنكُم
of you
உங்களில்
mina
مِّنَ
from
இருந்து
l-ghāiṭi
ٱلْغَآئِطِ
the toilet
மலஜல பாதை
aw
أَوْ
or
அல்லது
lāmastumu
لَٰمَسْتُمُ
has (had) contact
உறவு கொண்டீர்கள்
l-nisāa
ٱلنِّسَآءَ
(with) the women
பெண்களுடன்
falam tajidū
فَلَمْ تَجِدُوا۟
and not you find
பெறவில்லை
māan
مَآءً
water
தண்ணீரை
fatayammamū
فَتَيَمَّمُوا۟
then do tayyammum
நாடுங்கள்
ṣaʿīdan
صَعِيدًا
(with) earth
மண்ணை
ṭayyiban
طَيِّبًا
clean
சுத்தமானது
fa-im'saḥū
فَٱمْسَحُوا۟
then wipe
இன்னும் தடவுங்கள்
biwujūhikum
بِوُجُوهِكُمْ
your faces
முகங்களை/உங்கள்
wa-aydīkum
وَأَيْدِيكُم
and your hands
இன்னும் கைகளை/உங்கள்
min'hu
مِّنْهُۚ
with it
அதில்
mā yurīdu
مَا يُرِيدُ
Does not intend
நாடமாட்டான்
l-lahu
ٱللَّهُ
Allah
அல்லாஹ்
liyajʿala
لِيَجْعَلَ
to make
ஆக்குவதற்கு
ʿalaykum
عَلَيْكُم
for you
உங்கள் மீது
min ḥarajin
مِّنْ حَرَجٍ
any difficulty
சிரமத்தை
walākin
وَلَٰكِن
but
எனினும்
yurīdu
يُرِيدُ
He intends
நாடுகிறான்
liyuṭahhirakum
لِيُطَهِّرَكُمْ
to purify you
உங்களைபரிசுத்தமாக்க
waliyutimma
وَلِيُتِمَّ
and to complete
இன்னும் முழுமையாக்க
niʿ'matahu
نِعْمَتَهُۥ
His Favor
தன் அருளை
ʿalaykum
عَلَيْكُمْ
upon you
உங்கள் மீது
laʿallakum tashkurūna
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
so that you may (be) grateful
நீங்கள் நன்றி செலுத்துவதற்காக

Transliteration:

Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo izaa qumtum ilas Salaati faghsiloo wujoohakum wa Aidiyakum ilal maraafiqi wamsahoo biru'oosikum wa arjulakum ilal ka'bayn; wa in kuntum junuban fattahharoo; wain kuntum mardaaa aw'alaa safarin aw jaaa'a ahadum minkum minal ghaaa'iti aw laamastumunnisaaa'a falam tajidoo maaa'an fatayammamoo sa'eedan taiyiban famsahoo biwujoohikum wa aideekum minh; ma yureedul laahu liyaj'ala 'alaikum min harajinw wa laakidy yureedu liyutahhirakum wa liyutimma m'matahoo 'alaikum la'allakum tashkuroon (QS. al-Māʾidah:6)

English Sahih International:

O you who have believed, when you rise to [perform] prayer, wash your faces and your forearms to the elbows and wipe over your heads and wash your feet to the ankles. And if you are in a state of janabah, then purify yourselves. But if you are ill or on a journey or one of you comes from the place of relieving himself or you have contacted women and do not find water, then seek clean earth and wipe over your faces and hands with it. Allah does not intend to make difficulty for you, but He intends to purify you and complete His favor upon you that you may be grateful. (QS. Al-Ma'idah, Ayah ௬)

Abdul Hameed Baqavi:

நம்பிக்கையாளர்களே! நீங்கள் தொழுகைக்குச் சென்றால் (அதற்கு முன்னர்) உங்கள் முகங்களையும், முழங்கைகள் வரையில் உங்கள் கைகளையும், கணுக்கால்கள் வரையில் உங்கள் இரு பாதங்களையும் கழுவிக் கொள்ளுங்கள். அன்றி, (உங்கள் கையில் நீரைத் தொட்டு) உங்கள் தலையை(த் தடவி) "மஸஹு" செய்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் முழுக்குடையவர்களாக இருந்தால் (கை கால்களை மட்டும் கழுவினால் போதாது. உடல் முழுவதையும் கழுவி) தூய்மையாக்கிக் கொள்ளுங்கள். அன்றி, நீங்கள் நோயாளிகளாக இருந்தோ அல்லது பயணத்தில் இருந்தோ அல்லது உங்களில் எவரும் மலஜல பாதைக்குச் சென்று வந்திருந்தோ அல்லது நீங்கள் பெண்களைத் தீண்டியிருந்தோ (தொழுகையின் நேரம் வந்து உங்களைச் சுத்தம் செய்து கொள்வதற்கு வேண்டிய) தண்ணீரை நீங்கள் பெறவில்லையெனில் (தயம்மும் செய்து கொள்ளுங்கள். அதாவது) சுத்தமான மண்ணை (உங்கள் கைகளால் தொட்டு அதனை)க் கொண்டு உங்கள் முகங்களையும், கைகளையும் துடைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்குக் கஷ்டத்தைத் தர அல்லாஹ் விரும்பவில்லை. எனினும், அவன் உங்களைப் பரிசுத்தமாக்கி வைக்கவும், தன் அருட்கொடையை உங்கள் மீது முழுமையாக்கி வைக்கவுமே விரும்புகின்றான். (இதற்காக) நீங்கள் அவனுக்கு நன்றி செலுத்துவீர்களாக! (ஸூரத்துல் மாயிதா, வசனம் ௬)

Jan Trust Foundation

முஃமின்களே! நீங்கள் தொழுகைக்குத் தயாராகும்போது, (முன்னதாக) உங்கள் முகங்களையும், முழங்கைகள் வரை உங்கள் இரு கைகளையும், கழுவிக் கொள்ளுங்கள்; உங்களுடைய தலைகளை (ஈரக்கையால்) தடவி (மஸஹு செய்து) கொள்ளுங்கள்; உங்கள் கால்களை இரு கணுக்கால் வரை(க் கழுவிக் கொள்ளுங்கள்) - நீங்கள் பெருந்தொடக்குடையோராக (குளிக்கக் கடமைப் பட்டோராக) இருந்தால் குளித்து(த் தேகம் முழுவதையும் சுத்தம் செய்து)க் கொள்ளுங்கள்; தவிர நீங்கள் நோயாளிகளாகவோ, அல்லது பிரயாணத்திலோ இருந்தால், அல்லது உங்களில் எவரும் மல ஜலம் கழித்து வந்தாலும், அல்லது நீங்கள் பெண்களைத் தீண்டி (உடல் உறவு கொண்டி)ருந்தாலும் (உங்களைச் சுத்தப்படுத்திக் கொள்ள) உங்களுக்குத் தண்ணீர் கிடைக்காவிட்டால் (தயம்மும் செய்து கொள்ளுங்கள்; அதாவது) சுத்தமான மண்ணைக் (கையினால் தடவிக்) கொண்டு அவைகளால் உங்கள் முகங்களையும், உங்களுடைய கைகளையும் தடவிக் கொள்ளுங்கள்; அல்லாஹ் உங்களை வருத்தக் கூடிய எந்த சிரமத்தையும் கொடுக்க விரும்பவில்லை - ஆனால் அவன் உங்களைத் தூய்மைப் படுத்தவும்; இன்னும் நீங்கள் அவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் பொருட்டு, தனது அருட்கொடையை உங்கள் மீது முழுமையாக்கவும் விரும்புகிறான்.

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

நம்பிக்கையாளர்களே! நீங்கள் தொழுகைக்கு நின்றால் உங்கள் முகங்களையும், முழங்கைகள் வரை உங்கள் கைகளையும் கழுகுங்கள், உங்கள் தலைகளில் (நனைந்த கைகளைக் கொண்டு) தடவுங்கள். இரு கணுக்கால்கள் வரை உங்கள் கால்களையும் (கழுவுங்கள்). நீங்கள் முழுக்காளிகளாக இருந்தால் (குளித்து) நன்கு சுத்தமாகுங்கள். நீங்கள் நோயாளிகளாக இருந்தால் அல்லது பயணத்தில் இருந்தால் அல்லது உங்களில் ஒருவர் மலஜல பாதையிலிருந்து வந்தால் அல்லது நீங்கள் பெண்களுடன் உறவுகொண்டால், தண்ணீரை நீங்கள் பெறவில்லையெனில் சுத்தமான மண்ணை நாடுங்கள். அதில் உங்கள் முகங்களையும், கைகளையும் தடவுங்கள். உங்கள் மீது சிரமத்தை ஆக்குவதற்கு அல்லாஹ் நாடமாட்டான். எனினும், நீங்கள் நன்றி செலுத்துவதற்காக உங்களைப் பரிசுத்தமாக்கவும், தன் அருளை உங்கள் மீது முழுமையாக்கவும் நாடுகிறான்.