Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்துல் பகரா வசனம் ௬௦

Qur'an Surah Al-Baqarah Verse 60

ஸூரத்துல் பகரா [௨]: ௬௦ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

۞ وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَۗ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (البقرة : ٢)

wa-idhi is'tasqā
وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ
And when asked (for) water
இன்னும் சமயம்/தண்ணீர் தேடினார்
mūsā liqawmihi
مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ
Musa for his people
மூசா/சமுதாயத்திற்கு/தனது
faqul'nā
فَقُلْنَا
[so] We said
ஆகவே, கூறினோம்
iḍ'rib
ٱضْرِب
"Strike
அடிப்பீராக
biʿaṣāka
بِّعَصَاكَ
with your staff
தடியால்/உம்
l-ḥajara
ٱلْحَجَرَۖ
the stone"
கல்லை
fa-infajarat
فَٱنفَجَرَتْ
Then gushed forth
பீறிட்டன
min'hu
مِنْهُ
from it
அதிலிருந்து
ith'natā ʿashrata
ٱثْنَتَا عَشْرَةَ
(of) twelve
பன்னிரெண்டு
ʿaynan
عَيْنًاۖ
springs
ஊற்று(கள்)
qad ʿalima
قَدْ عَلِمَ
Indeed knew
திட்டமாக அறிந்தார்(கள்)
kullu
كُلُّ
all
எல்லாம்
unāsin
أُنَاسٍ
(the) people
மக்கள்
mashrabahum
مَّشْرَبَهُمْۖ
their drinking place
குடிக்குமிடத்தை/தங்கள்
kulū
كُلُوا۟
"Eat
புசியுங்கள்
wa-ish'rabū
وَٱشْرَبُوا۟
and drink
இன்னும் பருகுங்கள்
min riz'qi
مِن رِّزْقِ
from (the) provision (of)
உணவிலிருந்து
l-lahi
ٱللَّهِ
Allah
அல்லாஹ்வின்
walā taʿthaw
وَلَا تَعْثَوْا۟
and (do) not act wickedly
இன்னும் வரம்பு மீறி விஷமம் செய்யாதீர்கள்
fī l-arḍi
فِى ٱلْأَرْضِ
in the earth
பூமியில்
muf'sidīna
مُفْسِدِينَ
spreading corruption"
விஷமிகளாக

Transliteration:

Wa izis tasqaa Moosaa liqawmihee faqulnad rib bi'asaakal hajara fanfajarat minhusnataaa 'ashrata 'aynan qad 'alima kullu unaasim mash rabahum kuloo washraboo mir rizqil laahi wa laa ta'saw fil ardi mufsideen (QS. al-Baq̈arah:60)

English Sahih International:

And [recall] when Moses prayed for water for his people, so We said, "Strike with your staff the stone." And there gushed forth from it twelve springs, and every people [i.e., tribe] knew its watering place. "Eat and drink from the provision of Allah, and do not commit abuse on the earth, spreading corruption." (QS. Al-Baqarah, Ayah ௬௦)

Abdul Hameed Baqavi:

மூஸா தன் இனத்தாரு(டன் "தீஹ்" என்னும் பகுதிக்குச் சென்ற சமயத்தில் தண்ணீர் கிடைக்காமல் தாகத்தால் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருந்த அவர்களுக்)கு தண்ணீர் தேடியபோது (நாம் அவரை நோக்கி) "நீங்கள் உங்களுடைய தடியால் இக்கல்லை அடியுங்கள்" எனக் கூறினோம். (அவர் அவ்வாறு அடித்ததும்) உடனே அதில் இருந்து பன்னிரண்டு ஊற்றுகள் உதித்தோடின. (அவருடைய பன்னிரண்டு பிரிவு) மக்கள் அனைவரும் தாங்கள் அருந்தும் தண்ணீர்த் துறையைத் தெளிவாக அறிந்து கொண்டார்கள். (அப்பொழுது நாம் அவர்களை நோக்கி "உங்களுக்கு) அல்லாஹ் கொடுத்த ("மன்னு மற்றும் ஸல்வா" என்னும் உணவு பதார்தத்) திலிருந்து புசியுங்கள். (கல்லிலிருந்து உதித்தோடும் இந்நீரைப்) பருகுங்கள். ஆனால் பூமியில் விஷமம் செய்துகொண்டு அலையாதீர்கள்" (என்று கூறினோம்.) (ஸூரத்துல் பகரா, வசனம் ௬௦)

Jan Trust Foundation

மூஸா தம் சமூகத்தாருக்காகத் தண்ணீர் வேண்டிப் பிரார்த்தித்த போது, “உமது கைத்தடியால் அப்பாறையில் அடிப்பீராக!” என நாம் கூறினோம்; அதிலிருந்து பன்னிரண்டு நீர் ஊற்றுக்கள் பொங்கியெழுந்தன. ஒவ்வொரு கூட்டத்தினரும் அவரவர் குடி நீர்த்துறையை நன்கு அறிந்து கொண்டனர்; “அல்லாஹ் அருளிய ஆகாரத்திலிருந்து உண்ணுங்கள், பருகுங்கள்; பூமியில் குழப்பஞ்செய்து கொண்டு திரியாதீர்கள்” (என நாம் கூறினோம்) என்பதையும் நினைவு கூறுங்கள்.

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

மூசா தனது சமுதாயத்திற்குத் தண்ணீர் தேடிய சமயத்தை நினைவு கூருங்கள். "நீர் உம் தடியால் கல்லை அடிப்பீராக!" எனக் கூறினோம். அதிலிருந்து பன்னிரெண்டு ஊற்றுகள் பீறிட்டன. மக்கள் எல்லாம் தங்கள் குடிக்குமிடத்தை திட்டமாக அறிந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் உணவிலிருந்து புசியுங்கள்; பருகுங்கள். பூமியில் விஷமிகளாக இருந்து வரம்பு மீறி விஷமம் செய்யாதீர்கள்.