Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்துல் பகரா வசனம் ௨௮௬

Qur'an Surah Al-Baqarah Verse 286

ஸூரத்துல் பகரா [௨]: ௨௮௬ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖۚ وَاعْفُ عَنَّاۗ وَاغْفِرْ لَنَاۗ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ࣖ (البقرة : ٢)

lā yukallifu
لَا يُكَلِّفُ
(Does) not burden
சிரமப்படுத்தமாட்டான்
l-lahu
ٱللَّهُ
Allah
அல்லாஹ்
nafsan
نَفْسًا
any soul
ஓர் ஆன்மாவை
illā
إِلَّا
except
தவிர
wus'ʿahā
وُسْعَهَاۚ
its capacity
அதன் வசதி/சக்தி
lahā
لَهَا
for it
அதற்கு
mā kasabat
مَا كَسَبَتْ
what it earned
அது செய்தது
waʿalayhā
وَعَلَيْهَا
and against it
இன்னும் அதன் மீது
mā ik'tasabat
مَا ٱكْتَسَبَتْۗ
what it earned
அது செய்தது
rabbanā
رَبَّنَا
"Our Lord!
எங்கள் இறைவா
lā tuākhidh'nā
لَا تُؤَاخِذْنَآ
(Do) not take us to task
எங்களைத் தண்டிக்காதே
in nasīnā
إِن نَّسِينَآ
if we forget
நாங்கள் மறந்தால்
aw
أَوْ
or
அல்லது
akhṭanā
أَخْطَأْنَاۚ
we err
நாங்கள் தவறிழைத்தால்
rabbanā
رَبَّنَا
Our Lord!
எங்கள் இறைவா
walā taḥmil
وَلَا تَحْمِلْ
And (do) not lay
இன்னும் சுமத்தாதே
ʿalaynā
عَلَيْنَآ
upon us
எங்கள் மீது
iṣ'ran
إِصْرًا
a burden
கடினமான சுமையை
kamā
كَمَا
like that
போன்று
ḥamaltahu
حَمَلْتَهُۥ
(which) You laid [it]
அதைச் சுமத்தினாய்
ʿalā
عَلَى
on
மீது
alladhīna
ٱلَّذِينَ
those who
எவர்கள்
min qablinā
مِن قَبْلِنَاۚ
(were) from before us
எங்களுக்கு முன்
rabbanā
رَبَّنَا
Our Lord!
எங்கள் இறைவா
walā tuḥammil'nā
وَلَا تُحَمِّلْنَا
[And] (do) not lay on us
இன்னும் எங்களை சுமக்க வைக்காதே
مَا
what
எது
lā ṭāqata
لَا طَاقَةَ
not (the) strength
அறவே ஆற்றல் இல்லை
lanā
لَنَا
we have
எங்களுக்கு
bihi
بِهِۦۖ
[of it] (to bear)
அதற்கு
wa-uʿ'fu
وَٱعْفُ
And pardon
இன்னும் (பிழைகளை) அழித்தருள்
ʿannā
عَنَّا
[from] us
எங்களை விட்டு
wa-igh'fir
وَٱغْفِرْ
and forgive
இன்னும் மன்னித்தருள்
lanā
لَنَا
[for] us
எங்களுக்கு
wa-ir'ḥamnā anta
وَٱرْحَمْنَآۚ أَنتَ
and have mercy on us You (are)
இன்னும் எங்களுக்கு கருணைபுரி / நீ
mawlānā
مَوْلَىٰنَا
our Protector
எங்கள் தலைவன்
fa-unṣur'nā
فَٱنصُرْنَا
so help us
ஆகவே நீஎங்களுக்கு உதவு
ʿalā l-qawmi
عَلَى ٱلْقَوْمِ
against the people
கூட்டத்திற்கு எதிராக
l-kāfirīna
ٱلْكَٰفِرِينَ
[the] disbelievers
நிராகரிப்பாளர்கள்

Transliteration:

Laa yukalliful-laahu nafsan illaa wus'ahaa; lahaa maa kasabat wa 'alaihaa maktasabat; Rabbanaa la tu'aakhiznaa in naseenaaa aw akhtaanaa; Rabbanaa wa laa tahmil-'alainaaa isran kamaa hamaltahoo 'alal-lazeena min qablinaa; Rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa taaqata lanaa bih wa'fu 'annaa waghfir lanaa warhamnaa; Anta mawlaanaa fansurnaa 'alal qawmil kaafireen (QS. al-Baq̈arah:286)

English Sahih International:

Allah does not charge a soul except [with that within] its capacity. It will have [the consequence of] what [good] it has gained, and it will bear [the consequence of] what [evil] it has earned. "Our Lord, do not impose blame upon us if we have forgotten or erred. Our Lord, and lay not upon us a burden like that which You laid upon those before us. Our Lord, and burden us not with that which we have no ability to bear. And pardon us; and forgive us; and have mercy upon us. You are our protector, so give us victory over the disbelieving people." (QS. Al-Baqarah, Ayah ௨௮௬)

Abdul Hameed Baqavi:

அல்லாஹ் யாதொரு ஆத்மாவையும் அதன் சக்திக்கு மேல் நிர்ப்பந்திப்பதில்லை. அவை தேடிக்கொண்ட நன்மை அவைகளுக்கே (பயனளிக்கும்). அவை தேடிக்கொண்ட தீமை அவைகளுக்கே (கேடு விளைவிக்கும்). "எங்கள் இறைவனே! நாங்கள் (எங்கள் கடமைகளைச் செய்ய) மறந்துவிட்டாலும் அல்லது அதில் தவறிழைத்துவிட்டாலும் அதைப் பற்றி நீ எங்களை (குற்றம்) பிடிக்காதே! எங்கள் இறைவனே! நீ எங்கள் மீது (கடினமான கட்டளைகளை விதித்து) பளுவான சுமையை சுமத்திவிடாதே. எங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள் மீது (கடினமான கட்டளைகளை) நீ சுமத்தியவாறு (சுமத்தாதே!) எங்கள் இறைவனே! நாங்கள் தாங்க முடியாத கஷ்டங்களை எங்கள் மீது சுமத்திவிடாதே! எங்கள் (குற்றங்களை) அழிப்பாயாக! எங்களை மன்னிப்பாயாக! எங்கள் மீது கருணை புரிவாயாக! நீதான் எங்கள் பாதுகாவலன்! ஆகவே (உன்னை) நிராகரிக்கும் கூட்டங்கள் மீது (வெற்றி பெற) நீ எங்களுக்கு உதவி புரிவாயாக! (ஸூரத்துல் பகரா, வசனம் ௨௮௬)

Jan Trust Foundation

அல்லாஹ் எந்த ஓர் ஆத்மாவுக்கும் அது தாங்கிக் கொள்ள முடியாத அளவு கஷ்டத்தை கொடுப்பதில்லை; அது சம்பாதித்ததின் நன்மை அதற்கே; அது சம்பாதித்த தீமையும் அதற்கே! (முஃமின்களே! பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்|) “எங்கள் இறைவா! நாங்கள் மறந்து போயிருப்பினும், அல்லது நாங்கள் தவறு செய்திருப்பினும் எங்களைக் குற்றம் பிடிக்காதிருப்பாயாக! எங்கள் இறைவா! எங்களுக்கு முன் சென்றோர் மீது சுமத்திய சுமையை போன்று எங்கள் மீது சுமத்தாதிருப்பாயாக! எங்கள் இறைவா! எங்கள் சக்திக்கப்பாற்பட்ட (எங்களால் தாங்க முடியாத) சுமையை எங்கள் மீது சுமத்தாதிருப்பாயாக! எங்கள் பாவங்களை நீக்கிப் பொறுத்தருள்வாயாக! எங்களை மன்னித்தருள் செய்வாயாக! எங்கள் மீது கருணை புரிவாயாக! நீயே எங்கள் பாதுகாவலன்; காஃபிரான கூட்டத்தாரின் மீது (நாங்கள் வெற்றியடைய) எங்களுக்கு உதவி செய்தருள்வாயாக!”

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

அல்லாஹ் ஓர் ஆன்மாவை அதன் வசதிக்கு மேல் (சக்திக்கு மேல்) சிரமப்படுத்த மாட்டான். அது செய்த (நல்ல)து அதற்கே. அது செய்த(கெட்ட)து அதன் மீதே. எங்கள் இறைவா! நாங்கள் மறந்தால் அல்லது தவறிழைத்தால் எங்களைத் தண்டிக்காதே! எங்கள் இறைவா! எங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள் மீது நீ அதைச் சுமத்தியது போன்று எங்கள் மீது கடினமான (ஒப்பந்த) சுமையைச் சுமத்தாதே! எங்கள் இறைவா! எங்களுக்கு அறவே ஆற்றல் இல்லாததை எங்களைச் சுமக்க வைக்காதே! எங்களை விட்டு (பிழைகளை) அழித்தருள்! எங்களுக்கு (எங்கள் குற்றங்களை) மன்னித்தருள்! எங்களுக்கு கருணைபுரி! நீதான் எங்கள் மவ்லா (தலைவன், பொறுப்பாளன், உரிமையாளன், நிர்வகிப்பவன், எஜமானன், பரிபாளிப்பவன், ஆதரவாளன், அரசன்)! ஆகவே நிராகரிக்கும் மக்களுக்கு எதிராக எங்களுக்கு உதவு!