Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்துல் பகரா வசனம் ௧௬௪

Qur'an Surah Al-Baqarah Verse 164

ஸூரத்துல் பகரா [௨]: ௧௬௪ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاۤءِ مِنْ مَّاۤءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَاۤبَّةٍ ۖ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (البقرة : ٢)

inna
إِنَّ
Indeed
நிச்சயமாக
fī khalqi
فِى خَلْقِ
in (the) creation
படைத்திருப்பதில்
l-samāwāti
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
(of) the heavens
வானங்களை
wal-arḍi
وَٱلْأَرْضِ
and the earth
இன்னும் பூமியை
wa-ikh'tilāfi
وَٱخْتِلَٰفِ
and alternation
இன்னும் மாறுவதில்
al-layli
ٱلَّيْلِ
of the night
இரவு
wal-nahāri
وَٱلنَّهَارِ
and the day
இன்னும் பகல்
wal-ful'ki
وَٱلْفُلْكِ
and the ships
இன்னும் கப்பல்கள்
allatī
ٱلَّتِى
which
எவை
tajrī
تَجْرِى
sail
ஓடுகின்றன
fī l-baḥri
فِى ٱلْبَحْرِ
in the sea
கடலில்
bimā
بِمَا
with what
எவற்றைக் கொண்டு
yanfaʿu
يَنفَعُ
benefits
பலன் தருகின்றன
l-nāsa
ٱلنَّاسَ
[the] people
மக்களுக்கு
wamā
وَمَآ
and what
இன்னும் எது
anzala
أَنزَلَ
(has) sent down
இறக்கினான்
l-lahu
ٱللَّهُ
Allah
அல்லாஹ்
mina
مِنَ
from
இருந்து
l-samāi
ٱلسَّمَآءِ
the sky
வானம்/மேகம்
min
مِن
[of]
இருந்து
māin
مَّآءٍ
water
தண்ணீர்
fa-aḥyā
فَأَحْيَا
giving life
உயிர்ப்பித்தான்
bihi
بِهِ
thereby
அதன் மூலம்
l-arḍa
ٱلْأَرْضَ
(to) the earth
பூமியை
baʿda
بَعْدَ
after
பின்னர்
mawtihā
مَوْتِهَا
its death
அது இறந்த
wabatha
وَبَثَّ
and dispersing
இன்னும் பரப்பினான்
fīhā
فِيهَا
therein
அதில்
min
مِن
[of]
இருந்து
kulli
كُلِّ
every
எல்லாம்
dābbatin
دَآبَّةٍ
moving creature
கால்நடைகள்
wataṣrīfi
وَتَصْرِيفِ
and directing
இன்னும் திருப்பிவிடுதல்
l-riyāḥi
ٱلرِّيَٰحِ
(of) the winds
காற்றுகளை
wal-saḥābi
وَٱلسَّحَابِ
and the clouds
இன்னும் மேகம்
l-musakhari
ٱلْمُسَخَّرِ
[the] controlled
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட
bayna
بَيْنَ
between
இடையில்
l-samāi wal-arḍi
ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ
the sky and the earth
வானம்/இன்னும் பூமி
laāyātin
لَءَايَٰتٍ
surely (are) Signs
திட்டமாக அத்தாட்சிகள்
liqawmin
لِّقَوْمٍ
for a people
மக்களுக்கு
yaʿqilūna
يَعْقِلُونَ
who use their intellect
சிந்தித்து புரிகிறார்கள்

Transliteration:

Inna fee khalqis samaawaati wal ardi wakhtilaafil laili wannahaari walfulkil latee tajree fil hahri bimaa yanfa'unnaasa wa maaa anzalal laahu minas samaaa'i mim maaa'in fa ahyaa bihil arda ba'da mawtihaa wa bas sa feehaa min kulli daaabbatinw wa tasreefir riyaahi wassahaabil musakhkhari bainas samaaa'i wal ardi la aayaatil liqawminy ya'qiloon (QS. al-Baq̈arah:164)

English Sahih International:

Indeed, in the creation of the heavens and the earth, and the alternation of the night and the day, and the [great] ships which sail through the sea with that which benefits people, and what Allah has sent down from the heavens of rain, giving life thereby to the earth after its lifelessness and dispersing therein every [kind of] moving creature, and [His] directing of the winds and the clouds controlled between the heaven and earth are signs for a people who use reason. (QS. Al-Baqarah, Ayah ௧௬௪)

Abdul Hameed Baqavi:

அவன் வானங்களையும் பூமியையும் படைத்திருப்பதிலும், இரவும் பகலும் மாறி மாறி வருவதிலும், மனிதர்களுக்குப் பயன் தருபவற்றை (ஏற்றி)க் கொண்டு கடலில் செல்லும் கப்பலிலும், வானத்திலிருந்து மழையை இறக்கி அதைக்கொண்டு (வறண்டு) இறந்த பூமியை அல்லாஹ் உயிர்ப்பி(த்துச் செழிப்பாக்கிவை)ப்பதிலும், கால்நடைகள் அனைத்தையும் பூமியில் பரவ விட்டிருப்பதிலும், காற்றை(ப் பல கோணங்களில் திருப்பி)த் திருப்பி விடுவதிலும், வானத்திற்கும் பூமிக்கும் இடையில் அமர்த்தப்பட்டிருக்கும் மேகத்திலும், (மனிதர்களுக்குள்ள பயன்களை ஆராய்ந்து) சிந்திக்கும் மக்களுக்கு (அவனுடைய அருளையும், அன்பையும் ஆற்றலையும் அறிவிக்கக்கூடிய) பல அத்தாட்சிகள் நிச்சயமாக இருக்கின்றன. (ஸூரத்துல் பகரா, வசனம் ௧௬௪)

Jan Trust Foundation

நிச்சயமாக வானங்களையும், பூமியையும் (அல்லாஹ்) படைத்திருப்பதிலும்; இரவும், பகலும் மாறி, மாறி வந்து கொண்டிருப்பதிலும்; மனிதர்களுக்குப் பயன் தருவதைக் கொண்டு கடலில் செல்லும் கப்பல்களிலும்; வானத்திலிருந்து அல்லாஹ் தண்ணீரை இறக்கி அதன் மூலமாக பூமியை இறந்த பின் அதை உயிர்ப்பிப்பதிலும்; அதன் மூலம் எல்லா விதமான பிராணிகளையும் பரவ விட்டிருப்பதிலும், காற்றுகளை மாறி, மாறி வீசச் செய்வதிலும்; வானத்திற்கும், பூமிக்குமிடையே கட்டுப்பட்டிருக்கும் மேகங்களிலும் - சிந்தித்துணரும் மக்களுக்கு (அல்லாஹ்வுடைய வல்லமையையும், கருணையையும் எடுத்துக் காட்டும்) சான்றுகள் உள்ளன.

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

நிச்சயமாக வானங்கள் இன்னும் பூமியைப் படைத்திருப்பதிலும், இரவு, பகல் மாறுவதிலும் மனிதர்களுக்கு பலன் தருபவற்றை (ஏற்றி)க் கொண்டு கடலில் செல்லும் கப்பல்களிலும், வானத்திலிருந்து அல்லாஹ் (மழை) நீரை இறக்கி, அதன் மூலம் பூமியை அது இறந்த பின்னர் உயிர்ப்பிப்பதிலும், எல்லாக் கால்நடைகளைப் பூமியில் பரப்பியதிலும், காற்றை(ப் பலகோணங்களில்) திருப்பி விடுவதிலும் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் இடையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மேகத்திலும் சிந்தித்துப் புரிகிற மக்களுக்கு திட்டமாக (பல) அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன.