Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்துல் பகரா வசனம் ௧௪௪

Qur'an Surah Al-Baqarah Verse 144

ஸூரத்துல் பகரா [௨]: ௧௪௪ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاۤءِۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۖ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ (البقرة : ٢)

qad narā
قَدْ نَرَىٰ
Indeed We see
திட்டமாக காண்கிறோம்
taqalluba
تَقَلُّبَ
(the) turning
திரும்புவதை
wajhika
وَجْهِكَ
(of) your face
உம் முகம்
fī l-samāi
فِى ٱلسَّمَآءِۖ
towards the heaven
வானத்தின் பக்கம்
falanuwalliyannaka
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ
So We will surely turn you
ஆகவே நிச்சயமாக திருப்புவோம்/உம்மை
qib'latan
قِبْلَةً
(to the) direction of prayer
ஒரு கிப்லாவிற்கு
tarḍāhā
تَرْضَىٰهَاۚ
you will be pleased with
நீர்அதைவிரும்புகிறீர்
fawalli
فَوَلِّ
So turn
எனவே திருப்புவீராக
wajhaka
وَجْهَكَ
your face
உம் முகத்தை
shaṭra
شَطْرَ
towards the direction
பக்கம்
l-masjidi
ٱلْمَسْجِدِ
(of) Al-Masjid
அல் மஸ்ஜிது
l-ḥarāmi
ٱلْحَرَامِۚ
Al-Haraam
புனிதமான
waḥaythu mā kuntum
وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ
and wherever that you are
நீங்கள் எங்கிருந்தாலும்
fawallū
فَوَلُّوا۟
[so] turn
திருப்புங்கள்
wujūhakum
وُجُوهَكُمْ
your faces
உங்கள் முகங்களை
shaṭrahu
شَطْرَهُۥۗ
(in) its direction
அதன் பக்கம்
wa-inna
وَإِنَّ
And indeed
இன்னும் நிச்சயமாக
alladhīna
ٱلَّذِينَ
those who
எவர்கள்
ūtū
أُوتُوا۟
were given
கொடுக்கப்பட்டார்கள்
l-kitāba
ٱلْكِتَٰبَ
the Book
வேதம்
layaʿlamūna
لَيَعْلَمُونَ
surely know
திட்டமாக அறிவார்கள்
annahu
أَنَّهُ
that it
நிச்சயமாக அது
l-ḥaqu
ٱلْحَقُّ
(is) the truth
உண்மை
min
مِن
from
இருந்து
rabbihim
رَّبِّهِمْۗ
their Lord
தங்கள் இறைவன்
wamā l-lahu
وَمَا ٱللَّهُ
And not (is) Allah
இன்னும் இல்லை/அல்லாஹ்
bighāfilin
بِغَٰفِلٍ
unaware
கவனமற்றவனாக
ʿammā
عَمَّا
of what
எதைப்பற்றி
yaʿmalūna
يَعْمَلُونَ
they do
செய்கிறார்கள்

Transliteration:

Qad naraa taqalluba wajhika fis samaaa'i fala nuwalliyannaka qiblatan tardaahaa; fawalli wajhaka shatral Masjidil haaraam; wa haisu maa kuntum fawalloo wujoohakum shatrah; wa innal lazeena ootul Kitaaba laya'lamoona annahul haqqu mir Rabbihim; wa mal laahu bighaafilin 'ammaa ya'maloon (QS. al-Baq̈arah:144)

English Sahih International:

We have certainly seen the turning of your face, [O Muhammad], toward the heaven, and We will surely turn you to a qiblah with which you will be pleased. So turn your face [i.e., yourself] toward al-Masjid al-Haram. And wherever you [believers] are, turn your faces [i.e., yourselves] toward it [in prayer]. Indeed, those who have been given the Scripture [i.e., the Jews and the Christians] well know that it is the truth from their Lord. And Allah is not unaware of what they do. (QS. Al-Baqarah, Ayah ௧௪௪)

Abdul Hameed Baqavi:

(நபியே!) உங்களுடைய முகம் (பிரார்த்தனை செய்து) அடிக்கடி வானத்தை நோக்குவதை நாம் காண்கிறோம். ஆதலால், நீங்கள் விரும்பும் கிப்லா(வாகிய மக்கா)வின் பக்கமே நாம் உங்களை நிச்சயமாகத் திருப்புகின்றோம். எனவே, நீங்கள் (தொழும்போது மக்காவிலுள்ள) "மஸ்ஜிதுல் ஹராமின்" பக்கமே உங்களுடைய முகத்தைத் திருப்புங்கள். (நம்பிக்கையாளர்களே!) நீங்களும் எங்கிருந்தபோதிலும் (தொழுகையில்) அதன் பக்கமே உங்களுடைய முகங்களைத் திருப்புங்கள். வேதம் கொடுக்கப்பட்ட (யூதர்களும், கிறிஸ்த)வர்களும் (நீங்கள் மக்காவின் திசையளவில் திரும்பிய) "இது தங்கள் இறைவனிடமிருந்(து வந்)த உண்மை(யான உத்தரவு)தான்" என நிச்சயமாக அறிவார்கள். (ஏனென்றால், அவ்வாறே அவர்களுடைய வேதத்தில் இருக்கின்றது. எனவே, உண்மையை மறைக்கும்) அவர்கள் செயலைப்பற்றி அல்லாஹ் பராமுகமாயில்லை. (ஸூரத்துல் பகரா, வசனம் ௧௪௪)

Jan Trust Foundation

(நபியே!) நாம் உம் முகம் அடிக்கடி வானத்தை நோக்கக் காண்கிறோம்; எனவே நீர் விரும்பும் கிப்லாவின் பக்கம் உம்மைத் திடமாக திருப்பி விடுகிறோம்; ஆகவே நீர் இப்பொழுது (மக்காவின்) மஸ்ஜிதுல் ஹராம் பக்கம் உம் முகத்தைத் திருப்பிக் கொள்ளும். (முஸ்லிம்களே!) இன்னும் நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் (தொழுகையின் போது) உங்கள் முகங்களை அந்த (கிப்லாவின்) பக்கமே திருப்பிக் கொள்ளுங்கள்; நிச்சயமாக எவர்கள் வேதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார்களோ அவர்கள், இது அவர்களுடைய இறைவனிடமிருந்து வந்த உண்மை என்பதை நிச்சயமாக அறிவார்கள்; அல்லாஹ் அவர்கள் செய்வது பற்றிப் பராமுகமாக இல்லை.

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

(நபியே!) உம் முகம் வானத்தின் பக்கம் திரும்புவதை திட்டமாக காண்கிறோம். ஆகவே, நீர் விரும்புகிற ஒரு கிப்லாவிற்கு உம்மை நிச்சயமாகத் திருப்புவோம். எனவே, நீர் ‘அல் மஸ்ஜிதுல் ஹராம்' பக்கம் உம் முகத்தைத் திருப்புவீராக. (முஸ்லிம்களே!) நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் அதன் பக்கம் உங்கள் முகங்களைத் திருப்புங்கள். நிச்சயமாக வேதம் கொடுக்கப் பட்டவர்கள் "நிச்சயமாக இது தங்கள் இறைவனிடமிருந்து (வந்துள்ள) உண்மைதான்" என திட்டமாக அறிவார்கள். அவர்கள் செய்வதைப் பற்றி அல்லாஹ் கவனமற்றவனாக இல்லை.