Skip to content

Al-Qur'an Surat Asy-Syu'ara' Ayat 190

Asy-Syu'ara' Ayat ke-190 ~ Quran Terjemah Perkata (Word By Word) English-Indonesian dan Tafsir Bahasa Indonesia

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗوَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ( الشعراۤء : ١٩٠)

inna
إِنَّ
Indeed
sesungguhnya
فِى
in
pada
dhālika
ذَٰلِكَ
that
yang demikian
laāyatan
لَءَايَةًۖ
surely is a sign
benar-benar suatu bukti
wamā
وَمَا
but not
dan tidak
kāna
كَانَ
are
ada
aktharuhum
أَكْثَرُهُم
most of them
kebanyakan mereka
mu'minīna
مُّؤْمِنِينَ
believers
orang-orang yang beriman

Transliterasi Latin:

Inna fī żālika la`āyah, wa mā kāna akṡaruhum mu`minīn (QS. 26:190)

English Sahih:

Indeed in that is a sign, but most of them were not to be believers. (QS. [26]Ash-Shu'ara verse 190)

Arti / Terjemahan:

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. (QS. Asy-Syu'ara' ayat 190)

Tafsir Ringkas Kemenag
Kementrian Agama RI

Sungguh, pada kejadian yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman, karena hati mereka sudah tertutup oleh kekafiran, keangkuhan dan kesombongan.

Tafsir Lengkap Kemenag
Kementrian Agama RI

Semua kejadian yang terdapat dalam kisah Syuaib dan kaumnya, yaitu kehancuran penduduk Madyan yang mengingkari seruan Syuaib dan penyelamatan orang-orang yang beriman dari sambaran petir dan gempa, merupakan bukti atas kebenaran Syuaib sebagai rasul Allah. Sekalipun demikian, orang-orang musyrik Mekah serta manusia yang tidak mau mengambil pelajaran daripadanya, tetap tidak beriman kepada Nabi Muhammad.

Tafsir al-Jalalain
Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi

(Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman).

Tafsir Ibnu Katsir
Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang. (Asy-Syu'ara': 190-191)

Yakni Mahaperkasa dalam pembalasan-Nya terhadap orang-orang kafir, lagi Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin.

Tafsir Quraish Shihab
Muhammad Quraish Shihab

Sesungguhnya azab yang diturunkan kepada penduduk Aykah yang membangkang itu merupakan bukti kemahakuasaan Allah. Tetapi kebanyakan kaummu, Muhammad, tidak meyakininya.