Skip to content

Al-Qur'an Surat Asy-Syu'ara' Ayat 163

Asy-Syu'ara' Ayat ke-163 ~ Quran Terjemah Perkata (Word By Word) English-Indonesian dan Tafsir Bahasa Indonesia

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ ( الشعراۤء : ١٦٣)

fa-ittaqū
فَٱتَّقُوا۟
So fear
maka bertakwalah kamu
l-laha
ٱللَّهَ
Allah
Allah
wa-aṭīʿūni
وَأَطِيعُونِ
and obey me
dan taatlah kepadaku

Transliterasi Latin:

Fattaqullāha wa aṭī'ụn (QS. 26:163)

English Sahih:

So fear Allah and obey me. (QS. [26]Ash-Shu'ara verse 163)

Arti / Terjemahan:

Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. (QS. Asy-Syu'ara' ayat 163)

Tafsir Ringkas Kemenag
Kementrian Agama RI

Maka bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. dan taatlah kepadaku. Atas apa yang aku katakan padamu.

Tafsir Lengkap Kemenag
Kementrian Agama RI

Penduduk kota Sodom (Sadum) adalah penduduk yang sangat buruk budi pekertinya. Mereka menyembah patung-patung di samping menyembah Allah. Oleh sebab itu, Nabi Lut menyeru mereka agar menyembah Allah semata, bertakwa kepada-Nya, dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Sebagaimana halnya dengan Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Saleh, Nabi Lut pun telah menyampaikan kepada kaumnya bahwa ia adalah rasul yang benar-benar diutus kepada mereka untuk menyampaikan agama Allah. Ia tidak mengharapkan upah dari mereka sebagai imbalan dari seruan yang telah disampaikannya. Ia hanya mengharapkan upah dari Allah yang telah mengutusnya seperti juga para nabi yang lain.

Tafsir al-Jalalain
Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi

(Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku).

Tafsir Ibnu Katsir
Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir

Tafsir ayat ini tidak diterangkan secara terpisah pada kitab aslinya.

Tafsir Quraish Shihab
Muhammad Quraish Shihab

Maka hindarilah azab Allah, dan ikutilah seruanku kepada kalian.