Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்துல் அன்ஆம் வசனம் ௯௩

Qur'an Surah Al-An'am Verse 93

ஸூரத்துல் அன்ஆம் [௬]: ௯௩ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ۗوَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ (الأنعام : ٦)

waman aẓlamu
وَمَنْ أَظْلَمُ
And who (is) more unjust
யார்?/மிகப்பெரிய அநியாயக்காரன்
mimmani
مِمَّنِ
than (one) who
எவனைவிட
if'tarā
ٱفْتَرَىٰ
invents
இட்டுக்கட்டினான்
ʿalā l-lahi
عَلَى ٱللَّهِ
about Allah
அல்லாஹ்வின் மீது
kadhiban
كَذِبًا
a lie
பொய்யை
aw
أَوْ
or
அல்லது
qāla
قَالَ
said
கூறினான்
ūḥiya
أُوحِىَ
"It has been inspired
வஹீ அறிவிக்கப்பட்டது
ilayya
إِلَىَّ
to me"
எனக்கு
walam yūḥa
وَلَمْ يُوحَ
while not it was inspired
அறிவிக்கப்படவில்லை
ilayhi
إِلَيْهِ
to him
அவனுக்கு
shayon
شَىْءٌ
anything
எதுவும்
waman
وَمَن
and (one) who
இன்னும் எவன்
qāla
قَالَ
said
கூறினான்
sa-unzilu
سَأُنزِلُ
"I will reveal
இறக்குவேன்
mith'la
مِثْلَ
like
போல்
مَآ
what
எதை
anzala
أَنزَلَ
(has been) revealed"
இறக்கினான்
l-lahu
ٱللَّهُۗ
(by) Allah"
அல்லாஹ்
walaw tarā
وَلَوْ تَرَىٰٓ
And if you (could) see
நீர் பார்த்தால்
idhi
إِذِ
when
போது
l-ẓālimūna
ٱلظَّٰلِمُونَ
the wrongdoers
அக்கிரமக்காரர்கள்
fī ghamarāti
فِى غَمَرَٰتِ
(are) in agonies
வேதனைகளில்
l-mawti
ٱلْمَوْتِ
(of) [the] death
மரணம்
wal-malāikatu
وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ
while the Angels
இன்னும் வானவர்கள்
bāsiṭū
بَاسِطُوٓا۟
(are) stretching out
நீட்டுகிறார்கள்
aydīhim
أَيْدِيهِمْ
their hands (saying)
தங்கள் கைகளை
akhrijū
أَخْرِجُوٓا۟
"Discharge
வெளியேற்றுங்கள்
anfusakumu
أَنفُسَكُمُۖ
your souls!
உங்கள் உயிர்களை
l-yawma
ٱلْيَوْمَ
Today
இன்று
tuj'zawna
تُجْزَوْنَ
you will be recompensed
கூலி கொடுக்கப்படுவீர்கள்
ʿadhāba
عَذَابَ
(with) punishment
வேதனையை
l-hūni
ٱلْهُونِ
humiliating
இழிவான
bimā kuntum
بِمَا كُنتُمْ
because you used to
இருந்த காரணத்தால்
taqūlūna
تَقُولُونَ
say
கூறுவீர்கள்
ʿalā l-lahi
عَلَى ٱللَّهِ
against Allah
அல்லாஹ்வின் மீது
ghayra l-ḥaqi
غَيْرَ ٱلْحَقِّ
other than the truth
உண்மை அல்லாத
wakuntum
وَكُنتُمْ
and you were
இன்னும் இருந்தீர்கள்
ʿan āyātihi
عَنْ ءَايَٰتِهِۦ
towards His Verses
அவனுடைய வசனங்களை விட்டு
tastakbirūna
تَسْتَكْبِرُونَ
being arrogant"
பெருமையடிக்கிறீர்கள்

Transliteration:

Wa man azlamu mimmanif taraa 'alal laahi kaziban aw qaala oohiya ilaiya wa lam yooha ilaihi shai'un wa man qaala sa unzilu misla maaa anzalal laah; wa law taraaa iziz zaalimoona fee ghamaraatil mawti walmalaaa'ikatu baasitooo aideehim akhrijooo anfusakum; al yawma tujzawna 'azaabal hooni bimaa kuntum taqooloona 'alal laahi ghairal haqqi wa kuntum 'an aayaatihee tastakbiroon (QS. al-ʾAnʿām:93)

English Sahih International:

And who is more unjust than one who invents a lie about Allah or says, "It has been inspired to me," while nothing has been inspired to him, and one who says, "I will reveal [something] like what Allah revealed." And if you could but see when the wrongdoers are in the overwhelming pangs of death while the angels extend their hands, [saying], "Discharge your souls! Today you will be awarded the punishment of [extreme] humiliation for what you used to say against Allah other than the truth and [that] you were, toward His verses, being arrogant." (QS. Al-An'am, Ayah ௯௩)

Abdul Hameed Baqavi:

(நபியே!) கற்பனையாக அல்லாஹ்வின் மீது பொய் கூறுபவனைவிட அல்லது வஹீ மூலம் அவனுக்கொன்றுமே அறிவிக்கப்படாமலிருக்க "தனக்கும் வஹீ வந்தது" என்று கூறுபவனைவிட அல்லது "அல்லாஹ் இறக்கிய இ(வ்வேதத்)தைப் போல் நானும் இறக்குவேன்" என்று கூறுபவனைவிட அநியாயக்காரன் யார்? இவ்வக்கிரமக்காரர்கள் மரண வேதனையில் இருக்கும் சமயத்தில் நீங்கள் அவர்களைப் பார்ப்பீராயின், மலக்குகள் தங்கள் கைகளை நீட்டி (அவர்களை நோக்கி) "உங்களுடைய உயிர்களைக் கொடுங்கள். இன்றைய தினம் இழிவு தரும் வேதனையே உங்களுக்குக் கூலியாகக் கொடுக்கப்படும். நீங்கள் உண்மையல்லாததை அல்லாஹ்வின் மீது (பொய்யாகக்) கூறி, நீங்கள் அவனுடைய வசனங்களையும் பெருமை கொண்டு புறக்கணித்ததுவே இதற்குக் காரணமாகும்" (என்று கூறுவதை நீங்கள் காண்பீர்கள்.) (ஸூரத்துல் அன்ஆம், வசனம் ௯௩)

Jan Trust Foundation

அல்லாஹ்வின் மீது பொய்க் கற்பனை செய்பவன், அல்லது வஹீயின் மூலம் தனக்கு ஒன்றுமே அறிவிக்கப்படாமலிருக்க, “எனக்கு வஹீ வந்தது” என்று கூறுபவன்; அல்லது “அல்லாஹ் இறக்கிவைத்த இ(வ்வேதத்)தைப் போல் நானும் இறக்கிவைப்பேன்” என்று கூறுபவன், ஆகிய இவர்களை விடப் பெரிய அநியாயக்காரன் யார் இருக்க முடியும்? இந்த அநியாயக்காரர்கள் மரண வேதனையில் இருக்கும் போது நீங்கள் அவர்களைப் பார்த்தால், மலக்குகள் தம் கைகளை நீட்டி (இவர்களிடம்) “உங்களுடைய உயிர்களை வெளியேற்றுங்கள்; இன்றைய தினம் நீங்கள் இழிவுதரும் வேதனையைக் கூலியாகக் கொடுக்கப்படுவீர்கள். ஏனெனில், நீங்கள் உண்மையல்லாததை அல்லாஹ்வின் மீது கூறிக் கொண்டிருந்தீர்கள்; இன்னும், அவனுடைய வசனங்களை (நம்பாது நிராகரித்துப்) பெருமையடித்துக் கொண்டிருந்தீர்கள்” (என்று கூறுவதை நீர் காண்பீர்).

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

(நபியே!) அல்லாஹ்வின் மீது பொய்யை இட்டுக்கட்டுபவன்; அல்லது, அவனுக்கு எதுவும் வஹ்யி அறிவிக்கப்படாமலிருக்க "தனக்கு வஹ்யி அறிவிக்கப்பட்டது" என்று கூறுபவன்; அல்லது, "அல்லாஹ் இறக்கியதைப் போல் (நானும்) இறக்குவேன்" என்று கூறுபவன் ஆகிய (இ)வர்களை விட மிகப்பெரிய அநியாயக்காரன் யார்? (இந்த) அக்கிரமக்காரர்கள் மரண வேதனைகளில் இருக்கும் சமயத்தில் நீர் (அவர்களைப்) பார்த்தால், வானவர்கள் தங்கள் கைகளை நீட்டி, (அவர்களை நோக்கி) "உங்கள் உயிர்களை வெளியேற்றுங்கள்; நீங்கள் உண்மையல்லாததை அல்லாஹ்வின் மீது கூறிக்கொண்டிருந்த காரணத்தாலும், நீங்கள் அவனுடைய வசனங்களை மறுத்து பெருமையடிப்பவர்களாக இருந்த காரணத்தாலும் இன்று இழிவான வேதனையை கூலி கொடுக்கப்படுவீர்கள்" (என்று கூறுவார்கள்).