Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்துல் மாயிதா வசனம் ௧௧௬

Qur'an Surah Al-Ma'idah Verse 116

ஸூரத்துல் மாயிதா [௫]: ௧௧௬ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗقَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ ۗاِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ۗتَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ۗاِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ (المائدة : ٥)

wa-idh qāla
وَإِذْ قَالَ
And when said
சமயம்/கூறினான்
l-lahu
ٱللَّهُ
Allah
அல்லாஹ்
yāʿīsā
يَٰعِيسَى
"O Isa
ஈஸாவே
ib'na
ٱبْنَ
son
மகன்
maryama
مَرْيَمَ
(of) Maryam!
மர்யமுடைய
a-anta
ءَأَنتَ
Did you
நீர்
qul'ta
قُلْتَ
say
கூறினீர்
lilnnāsi
لِلنَّاسِ
to the people
மக்களுக்கு
ittakhidhūnī
ٱتَّخِذُونِى
"Take me
எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்/என்னை
wa-ummiya
وَأُمِّىَ
and my mother
இன்னும் என் தாயை
ilāhayni
إِلَٰهَيْنِ
(as) two gods
வணங்கப்படும் (இரு) தெய்வங்களாக
min dūni l-lahi
مِن دُونِ ٱللَّهِۖ
from besides Allah?"
அல்லாஹ்வையன்றி
qāla
قَالَ
He said
கூறுவார்
sub'ḥānaka
سُبْحَٰنَكَ
"Glory be to You!
நீ மிகப்பரிசுத்தமானவன்
mā yakūnu
مَا يَكُونُ
Not was
ஆகாது
لِىٓ
for me
எனக்கு
an aqūla
أَنْ أَقُولَ
that I say
நான் கூறுவது
مَا
what
எதை
laysa lī
لَيْسَ لِى
not I
இல்லை/எனக்கு
biḥaqqin
بِحَقٍّۚ
(had) right
தகுதி
in kuntu
إِن كُنتُ
If I had
நான் இருந்தால்
qul'tuhu
قُلْتُهُۥ
said it
அதைக் கூறினேன்
faqad ʿalim'tahu
فَقَدْ عَلِمْتَهُۥۚ
then surely You would have known it
திட்டமாக நீ அதை அறிந்திருப்பாய்
taʿlamu
تَعْلَمُ
You know
நன்கறிவாய்
mā fī nafsī
مَا فِى نَفْسِى
what (is) in myself
எதை/என் உள்ளத்தில்
walā aʿlamu mā
وَلَآ أَعْلَمُ مَا
and not I know what
இன்னும் அறிய மாட்டேன்/எதை
fī nafsika
فِى نَفْسِكَۚ
(is) in Yourself
உன் உள்ளத்தில்
innaka anta
إِنَّكَ أَنتَ
Indeed, You You
நிச்சயமாக நீதான்
ʿallāmu
عَلَّٰمُ
(are) All-Knower
மிக மிக அறிந்தவன்
l-ghuyūbi
ٱلْغُيُوبِ
(of) the unseen
மறைவானவற்றை

Transliteration:

Wa iz qaalal laahu yaa 'Eesab na Maryama 'a-anta qulta linnaasit takhizoonee wa ummiya ilaahaini min doonil laahi qaala Subhaanaka maa yakoonu leee anaqoola maa yakkoonu leee an aqoola maa laisa lee bihaqq; in kuntu qultuhoo faqad 'alimtah; ta'lamu maa fee nafsee wa laaa a'almu maa fee nafsik; innaka Anta 'Allaamul Ghuyoob (QS. al-Māʾidah:116)

English Sahih International:

And [beware the Day] when Allah will say, "O Jesus, Son of Mary, did you say to the people, 'Take me and my mother as deities besides Allah?'" He will say, "Exalted are You! It was not for me to say that to which I have no right. If I had said it, You would have known it. You know what is within myself, and I do not know what is within Yourself. Indeed, it is You who is Knower of the unseen. (QS. Al-Ma'idah, Ayah ௧௧௬)

Abdul Hameed Baqavi:

அன்றி, அல்லாஹ் (மறுமை நாளில் ஈஸாவை நோக்கி) "மர்யமுடைய மகன் ஈஸாவே! அல்லாஹ்வுடன் என்னையும், என்னுடைய தாயையும் இரு கடவுள்களாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று மனிதர்களை நோக்கி நீங்கள் கூறினீர்களா?" என்று கேட்பான் என்பதையும் ஞாபமூட்டுங்கள். அதற்கு அவர் கூறுவார்: "நீ மிகப் பரிசுத்தமானவன். எனக்கு ஒரு சிறிதும் தகாததை நான் ஒருபோதும் கூறமாட்டேன். அவ்வாறு நான் கூறியிருந்தால் நிச்சயமாக நீ அதனை அறிந்திருப்பாயே! என் உள்ளத்திலுள்ளதை நீ நன்கறிவாய். உன் உள்ளத்திலுள்ளதை நான் அறியமாட்டேன். நிச்சயமாக நீதான் மறைவானவை அனைத்தையும் நன்கறிபவன். (ஸூரத்துல் மாயிதா, வசனம் ௧௧௬)

Jan Trust Foundation

இன்னும், “மர்யமுடைய மகன் ஈஸாவே, “அல்லாஹ்வையன்றி என்னையும் என் தாயாரையும் இரு கடவுள்களாக ஆக்கிக்கொள்ளுங்கள்” என்று மனிதர்களிடம் நீர் கூறினீரா?” என்று அல்லாஹ் கேட்கும் போது அவர், “நீ மிகவும் தூய்மையானவன்; எனக்கு உரிமையில்லாத ஒன்றை நான் சொல்வதற்கில்லை; அவ்வாறு நான் கூறியிருந்தால், நீ அதை நிச்சயமாக அறிந்திருப்பாய்; என் மனதிலுள்ளதை நீ அறிகிறாய்; உன் உள்ளத்திலிருப்பதை நான் அறிய மாட்டேன்; நிச்சயமாக நீயே மறைவானவற்றையெல்லாம் நன்கு அறிபவன்” என்று அவர் கூறுவார்.

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

அல்லாஹ் கூறும் சமயத்தை நினைவு கூறுங்கள்: “மர்யமுடைய மகன் ஈஸாவே! அல்லாஹ்வை அன்றி என்னையும், என் தாயையும் வணங்கப்படும் (இரு) தெய்வங்களாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று மக்களுக்கு நீர் கூறினீரா?” (அவர்) கூறுவார்: “நீ மிகப் பரிசுத்தமானவன். எனக்கு ஒரு சிறிதும் தகுதி இல்லாததை நான் கூறுவது எனக்கு ஆகாது. நான் அதை கூறியிருந்தால் திட்டமாக அதை நீ அறிந்திருப்பாய்! என் உள்ளத்திலுள்ளதை நன்கறிவாய். உன் உள்ளத்திலுள்ளதை அறிய மாட்டேன். நிச்சயமாக நீதான் மறைவானவற்றை மிக மிக அறிந்தவன்.