Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்துல் மாயிதா வசனம் ௧௦௬

Qur'an Surah Al-Ma'idah Verse 106

ஸூரத்துல் மாயிதா [௫]: ௧௦௬ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِۗ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰىۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ (المائدة : ٥)

yāayyuhā alladhīna āmanū
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
O you who believe!
நம்பிக்கையாளர்களே
shahādatu
شَهَٰدَةُ
(Take) testimony
சாட்சியாக இருக்க வேண்டும்
baynikum
بَيْنِكُمْ
among you
உங்கள் மத்தியில்
idhā ḥaḍara
إِذَا حَضَرَ
when approaches
சமீபித்தால்
aḥadakumu
أَحَدَكُمُ
one of you
உங்களில் ஒருவருக்கு
l-mawtu
ٱلْمَوْتُ
[the] death
மரணம்
ḥīna
حِينَ
(at the) time (of making)
நேரத்தில்
l-waṣiyati
ٱلْوَصِيَّةِ
[the] a will
மரண சாஸனம்
ith'nāni
ٱثْنَانِ
two
இருவர்
dhawā ʿadlin
ذَوَا عَدْلٍ
men just
நீதமான இருவர்
minkum
مِّنكُمْ
among you
உங்களில்
aw
أَوْ
or
அல்லது
ākharāni
ءَاخَرَانِ
two others
வேறிருவர்
min
مِنْ
from
சேர்ந்த
ghayrikum
غَيْرِكُمْ
other than you
நீங்கள் அல்லாத
in antum ḍarabtum
إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ
if you (are) travel(ing)
நீங்கள் பயணித்தால்
fī l-arḍi
فِى ٱلْأَرْضِ
in the earth
பூமியில்
fa-aṣābatkum
فَأَصَٰبَتْكُم
then befalls you
அடைந்தால்/உங்களை
muṣībatu
مُّصِيبَةُ
calamity
சோதனை
l-mawti
ٱلْمَوْتِۚ
(of) [the] death
மரணம்
taḥbisūnahumā
تَحْبِسُونَهُمَا
Detain both of them
தடுத்து வையுங்கள்/அவ்விருவரை
min baʿdi
مِنۢ بَعْدِ
from after
பின்னர்
l-ṣalati
ٱلصَّلَوٰةِ
the prayer
தொழுகை
fayuq'simāni
فَيُقْسِمَانِ
and let them both swear
அவ்விருவரும் சத்தியம் செய்யவேண்டும்
bil-lahi
بِٱللَّهِ
by Allah
அல்லாஹ்வின் மீது
ini ir'tabtum
إِنِ ٱرْتَبْتُمْ
if you doubt
நீங்கள் சந்தேகித்தால்
lā nashtarī
لَا نَشْتَرِى
"Not "we will exchange
வாங்கமாட்டோம்
bihi
بِهِۦ
it for
அதற்குப் பகரமாக
thamanan
ثَمَنًا
a price
ஓர் ஆதாயத்தை
walaw kāna
وَلَوْ كَانَ
even if he is
அவர் இருந்தாலும்
dhā qur'bā
ذَا قُرْبَىٰۙ
(of) a near relative
உறவினராக
walā naktumu
وَلَا نَكْتُمُ
and not we will conceal
இன்னும் மறைக்க மாட்டோம்
shahādata
شَهَٰدَةَ
testimony
சாட்சி கூறியதில்
l-lahi
ٱللَّهِ
(of) Allah
அல்லாஹ்விற்காக
innā
إِنَّآ
Indeed, we
நிச்சயமாக நாங்கள்
idhan
إِذًا
then
அப்போது
lamina l-āthimīna
لَّمِنَ ٱلْءَاثِمِينَ
(will) surely (be) of the sinners"
பாவிகளில்

Transliteration:

Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo shahaadatu bainikum izaa hadara ahadakumul mawtu heenal wasiyyatis naani zawaa 'adlim minkum aw aakharaani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asaabatkum museebatul mawt; tahbi soonahumaa mim ba'dis Salaati fa yuqsimaani billaahi inirtabtum laa nashtaree bihee samananw wa law kaana zaa qurbaa wa laa naktumu shahaadatal laahi innaaa izal laminal aasimeen (QS. al-Māʾidah:106)

English Sahih International:

O you who have believed, testimony [should be taken] among you when death approaches one of you at the time of bequest – [that of] two just men from among you or two others from outside if you are traveling through the land and the disaster of death should strike you. Detain them after the prayer and let them both swear by Allah if you doubt [their testimony, saying], "We will not exchange it [i.e., our oath] for a price [i.e., worldly gain], even if he should be a near relative, and we will not withhold the testimony of [i.e., ordained by] Allah. Indeed, we would then be of the sinful." (QS. Al-Ma'idah, Ayah ௧௦௬)

Abdul Hameed Baqavi:

நம்பிக்கையாளர்களே! உங்களில் எவருக்கும் மரணம் சமீபித்து (அவர் மரண சாஸனம் கூற விரும்பினால்) அவர் மரண சாஸனம் (வஸீயத்) கூறும் சமயத்தில் உங்களில் நம்பிக்கைக்குரிய (நேர்மையான) இருவர் சாட்சியாக இருக்கவேண்டும். அல்லது உங்களில் எவரும் பூமியில் பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது மரணம் சமீபித்தால் (அது சமயம் சாஸனத்தின் சாட்சிக்காக முஸ்லிமாகிய இருவர் கிடைக்காவிடில்) உங்களை அல்லாத வேறிருவர் (சாட்சியாக) இருக்கவும். (இந்தச் சாட்சிகள் கூறும் விஷயத்தில் உங்களுக்குச் சந்தேகமேற்பட்டால் அவ்விருவரையும் (அஸர்) தொழுகைக்குப் பின் தடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும். அவ்விருவரும் "நாங்கள் கூறிய (சாட்சியத்)தைக் கொண்டு யாதொரு பொருளையும் அதற்காக நாங்கள் அடைய விரும்பவில்லை. அவர்கள் எங்கள் உறவினர்களாக இருந்தபோதிலும் நாங்கள் அல்லாஹ்வுக்காக சாட்சி கூறியதில் யாதொன்றையும் மறைக்கவே இல்லை. அவ்வாறு செய்திருந்தால் நிச்சயமாக நாங்கள் பாவிகளாகி விடுவோம்" என்று அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் செய்து கூறவேண்டும். (ஸூரத்துல் மாயிதா, வசனம் ௧௦௬)

Jan Trust Foundation

ஈமான் கொண்டவர்களே! உங்களில் யாருக்கேனும் மரணம் சமீபித்து (அவர் மரணசாஸனம் கூற விரும்பினால்) அச்சமயத்தில் உங்களுக்குள் நம்பிக்கைக்குரிய இரண்டு சாட்சிகள் இருக்கவேண்டும்; அல்லது உங்களில் எவரும் பூமியில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கும்போது மரணம் சமீபித்தால் (அப்போது முஸ்லிம்களாக இரு சாட்சிகள் கிடையாவிடின்) உங்களையல்லாத வேறிருவர் சாட்சியாக இருக்கட்டும்; (இவர்கள் மீது) உங்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டால் இவ்விருவரையும் (அஸரு) தொழுகைக்குப் பின் தடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும்; இவ்விருவரும் “நாங்கள் (சாட்சி) கூறியது கொண்டு யாதொரு பொருளையும் நாங்கள் அடைய விரும்பவில்லை; அவர்கள், எங்களுடைய பந்துக்களாயிருந்த போதிலும், நாங்கள் அல்லாஹ்வுக்காக சாட்சியங் கூறியதில் எதையும் மறைக்கவில்லை; அவ்வாறு செய்திருந்தால் நிச்சயமாக நாங்கள் பாவிகளாயிவிடுவோம்“ என்று அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியம் செய்து கூறவேண்டும்.

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

நம்பிக்கையாளர்களே! உங்களில் ஒருவருக்கு மரணம் சமீபித்தால் மரண சாஸனம் கூறும் நேரத்தில் உங்களில் நீதமான இருவர் உங்கள் மத்தியில் சாட்சியாக இருக்க வேண்டும். அல்லது நீங்கள் பூமியில் பயணம் செய்து, (அப்பயணத்தில்)உங்களை மரணம் என்ற சோதனை வந்தடைந்தால் (சாட்சிக்காக முஸ்லிமான இருவர் கிடைக்காவிடில் முஸ்லிம்களாகிய) நீங்கள் அல்லாத வேறிருவர் (சாட்சியாக) இருக்க வேண்டும். (சாட்சிகளில், உங்களுக்கு சந்தேகமேற்பட்டால்) அவ்விருவரையும் (அஸர்) தொழுகைக்குப் பின்னர் தடுத்து வையுங்கள். அவ்விருவரும், "அ(ந்த சாட்சி கூறிய)தற்குப் பகரமாக ஓர் ஆதாயத்தையும் வாங்கமாட்டோம், அவர் (எங்கள்) உறவினராக இருந்தாலும் சரியே. நாங்கள் அல்லாஹ்விற்காக சாட்சி கூறியதில் எதையும் மறைக்க மாட்டோம். (அவ்வாறு செய்திருந்தால்) அப்போது நிச்சயமாக நாங்கள் பாவிகளில் ஆகிவிடுவோம்" என்று அல்லாஹ்வின் மீது (அவ்விருவரும்) சத்தியம் செய்ய வேண்டும்.