Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்து இப்ராஹீம் வசனம் ௨௨

Qur'an Surah Ibrahim Verse 22

ஸூரத்து இப்ராஹீம் [௧௪]: ௨௨ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْۗ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚفَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ مَآ اَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّۗ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ۗاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (ابراهيم : ١٤)

waqāla
وَقَالَ
And will say
கூறுவான்
l-shayṭānu
ٱلشَّيْطَٰنُ
the Shaitaan
ஷைத்தான்
lammā quḍiya
لَمَّا قُضِىَ
when has been decided
முடிக்கப்பட்டபோது
l-amru
ٱلْأَمْرُ
the matter
காரியம்
inna l-laha
إِنَّ ٱللَّهَ
"Indeed Allah
நிச்சயமாக அல்லாஹ்
waʿadakum
وَعَدَكُمْ
promised you
வாக்களித்தான் உங்களுக்கு
waʿda l-ḥaqi
وَعْدَ ٱلْحَقِّ
a promise (of) truth
வாக்கை/ உண்மையானது
wawaʿadttukum
وَوَعَدتُّكُمْ
And I promised you
நான் வாக்களித்தேன்/உங்களுக்கு
fa-akhlaftukum
فَأَخْلَفْتُكُمْۖ
but I betrayed you
நான் வஞ்சித்தேன்/உங்களை
wamā kāna
وَمَا كَانَ
But not I had
இல்லை
liya
لِىَ
I had
எனக்கு
ʿalaykum min
عَلَيْكُم مِّن
over you any
அறவே/உங்கள் மீது
sul'ṭānin
سُلْطَٰنٍ
authority
அதிகாரம்
illā an daʿawtukum
إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ
except that I invited you
எனினும்/உங்களை அழைத்தேன்
fa-is'tajabtum
فَٱسْتَجَبْتُمْ
and you responded
பதில் தந்தீர்கள்
لِىۖ
to me
எனக்கு
falā talūmūnī
فَلَا تَلُومُونِى
So (do) not blame me
ஆகவே, என்னை நிந்திக்காதீர்கள்
walūmū
وَلُومُوٓا۟
but blame
நிந்தியுங்கள்
anfusakum
أَنفُسَكُمۖ
yourselves
உங்களையே
mā anā
مَّآ أَنَا۠
Not (can) I
நான் இல்லை
bimuṣ'rikhikum
بِمُصْرِخِكُمْ
(be) your helper
உங்களுக்கு உதவுபவனாக
wamā antum
وَمَآ أَنتُم
and not you (can)
இல்லை/நீங்கள்
bimuṣ'rikhiyya
بِمُصْرِخِىَّۖ
(be) my helper
உதவுபவர்களாக/எனக்கு
innī
إِنِّى
Indeed, I
நிச்சயமாக நான்
kafartu
كَفَرْتُ
deny
நிராகரித்தேன்
bimā ashraktumūni
بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ
[of what] your association of me (with Allah)
நீங்கள் இணை ஆக்கியதை/ என்னை
min qablu
مِن قَبْلُۗ
before before
முன்னரே
inna
إِنَّ
Indeed
நிச்சயமாக
l-ẓālimīna
ٱلظَّٰلِمِينَ
the wrongdoers
அணியாயக்காரர்கள்
lahum
لَهُمْ
for them
அவர்களுக்கு
ʿadhābun
عَذَابٌ
(is) a punishment
வேதனை
alīmun
أَلِيمٌ
painful"
துன்புறுத்தக் கூடியது

Transliteration:

Wa qaalash Shaitaanu lammaa qudiyal amru innal laaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'attukum faakhlaftukum wa maa kaana liya 'alaikum min sultaanin illaaa an da'awtukum fastajabtum lee falaa taloomoonee wa loomooo anfusakum maaa ana bimusrikhikum wa maaa antum bimusrikhiyya innee kafartu bimaaa ashraktumooni min qabl; innaz zaalimeena lahum azaabun aleem (QS. ʾIbrāhīm:22)

English Sahih International:

And Satan will say when the matter has been concluded, "Indeed, Allah had promised you the promise of truth. And I promised you, but I betrayed you. But I had no authority over you except that I invited you, and you responded to me. So do not blame me; but blame yourselves. I cannot be called to your aid, nor can you be called to my aid. Indeed, I deny your association of me [with Allah] before. Indeed, for the wrongdoers is a painful punishment." (QS. Ibrahim, Ayah ௨௨)

Abdul Hameed Baqavi:

(இக்குற்றவாளிகளைப் பற்றி) தீர்ப்புக் கூறப்பட்டதும் பின்னர், ஷைத்தான் (இவர்களை நோக்கி) "நிச்சயமாக அல்லாஹ் (இவ்வேதனைத் தருவதாக) உங்களுக்கு மெய்யாகவே வாக்களித்திருந்தான். (அவ்வாறே கொடுத்தும் விட்டான்.) நானும் உங்களுக்கு (ப் பொய்யாக) வாக்களித்தேன்; எனினும், நான் உங்களை வஞ்சித்து விட்டேன்; "நான் உங்களை அழைத்தேன்; நீங்கள் என்னைப் பின்பற்றினீர்கள்" என்பதைத் தவிர, உங்களை நான் நிர்ப்பந்திப்பதற்கு எனக்கு யாதொரு அதிகாரமும் இல்லாமலே இருந்தது. ஆதலால், நீங்கள் என்னை நிந்திக்காதீர்கள்; உங்களை நீங்கள் நிந்தித்துக் கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்கு யாதொரு உதவியும் செய்ய முடியாது. நீங்களும் எனக்கு யாதொரு உதவியும் செய்ய முடியாது. இதற்கு முன்னர் நீங்கள் என்னை (அல்லாஹ்வுக்கு) இணை ஆக்கிக் கொண்டிருந்ததையும் நிச்சயமாக நான் நிராகரித்து விட்டேன். நிச்சயமாக (உங்களைப் போன்ற) அநியாயக்காரர்களுக்கு மிக்க துன்புறுத்தும் வேதனை உண்டு என்று கூறுவான். (ஸூரத்து இப்ராஹீம், வசனம் ௨௨)

Jan Trust Foundation

(மறுமையில் இவர்கள் பற்றித்)தீர்ப்புக் கூறப்பெற்றதும் ஷைத்தான் (இவர்களை நோக்கி) “நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு உண்மையான வாக்குறுதியையே வாக்களித்திருந்தான்; நானும் உங்களுக்கு வாக்களித்திருந்தேன் - ஆனால் நான் உங்களுக்குக் கொடுத்த வாக்கில் மாறு செய்து விட்டேன். நான் உங்களை அழைத்தேன்; அப்போது நீங்கள் என் அழைப்பினை ஏற்றுக் கொண்டீர்கள் என்பதைத் தவிர எனக்கு உங்கள் மீது எந்த அதிகாரமுமில்லை; ஆகவே நீங்கள் என்னை நிந்திக்காதீர்கள்; உங்களையே நீங்கள் நிந்தித்து கொள்ளுங்கள்; உங்களை நான் காப்பாற்றுபவன் இல்லை; நீங்களும் என்னைக் காப்பாற்றுகிறவர்களில்லை. நீங்கள் முன்னால் என்னை (அல்லாஹ்வுக்கு) இணையாக்கிக் கொண்டிருந்ததையும், நிச்சயமாக நான் நிராகரித்து விட்டேன் - நிச்சயமாக அக்கிரமக்காரர்களுக்கு நோவினை மிக்க வேதனை உண்டு” என்று கூறுவான்.

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

காரியம் (தீர்ப்புக் கூறி) முடிக்கப்பட்டபோது ஷைத்தான் கூறுவான்: “நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு உண்மையான வாக்கை வாக்களித்தான். நான் உங்களுக்கு வாக்களித்தேன்; உங்களை வஞ்சித்தேன்; உங்கள் மீது எனக்கு அறவே அதிகாரமும் இல்லை. எனினும், உங்களை அழைத்தேன்; எனக்கு பதில் தந்தீர்கள்; ஆகவே, என்னை நிந்திக்காதீர்கள்; உங்களையே நிந்தியுங்கள். நான் உங்களுக்கு உதவுபவனாக இல்லை, நீங்களும் எனக்கு உதவுபவர்களாக இல்லை. முன்னரே நீங்கள் என்னை (அல்லாஹ்வுக்கு) இணை ஆக்கியதையும் நிச்சயமாக நான் நிராகரித்தேன். நிச்சயமாக அநியாயக்காரர்கள் அவர்களுக்கு துன்புறுத்தும் வேதனை உண்டு.”