Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்து இப்ராஹீம் வசனம் ௧௦

Qur'an Surah Ibrahim Verse 10

ஸூரத்து இப்ராஹீம் [௧௪]: ௧௦ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

۞ قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۗ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّىۗ قَالُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۗ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاۤؤُنَا فَأْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ (ابراهيم : ١٤)

qālat
قَالَتْ
Said
கூறினா(ர்க)ள்
rusuluhum
رُسُلُهُمْ
their Messengers
தூதர்கள்/ அவர்களுடைய
afī l-lahi
أَفِى ٱللَّهِ
"Can (there) be about Allah
அல்லாஹ்வின் விஷயத்திலா?
shakkun
شَكٌّ
any doubt
சந்தேகம்
fāṭiri
فَاطِرِ
(the) Creator
படைப்பாளனாகிய
l-samāwāti
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
(of) the heavens
வானங்கள்
wal-arḍi
وَٱلْأَرْضِۖ
and the earth?
இன்னும் பூமி
yadʿūkum
يَدْعُوكُمْ
He invites you
அழைக்கிறான்/ உங்களை
liyaghfira
لِيَغْفِرَ
so that He may forgive
மன்னிப்பதற்காக
lakum
لَكُم
for you
உங்களுக்கு
min dhunūbikum
مِّن ذُنُوبِكُمْ
[of] your sins
உங்கள் குற்றங்களை
wayu-akhirakum
وَيُؤَخِّرَكُمْ
and give you respite
இன்னும் விட்டு வைப்பதற்கு உங்களை
ilā ajalin
إِلَىٰٓ أَجَلٍ
for a term
வரை/ஒரு காலம்
musamman
مُّسَمًّىۚ
appointed"
குறிக்கப்பட்டது
qālū
قَالُوٓا۟
They said
கூறினர்
in antum
إِنْ أَنتُمْ
"Not you
நீங்கள் இல்லை
illā basharun
إِلَّا بَشَرٌ
(are) but a human
தவிர/மனிதர்களே
mith'lunā
مِّثْلُنَا
like us
எங்களைப் போன்ற
turīdūna
تُرِيدُونَ
you wish
நாடுகிறீர்கள்
an taṣuddūnā
أَن تَصُدُّونَا
to hinder us
நீங்கள் தடுக்க/எங்களை
ʿammā
عَمَّا
from what
எவற்றை விட்டு
kāna yaʿbudu
كَانَ يَعْبُدُ
used to worship
வணங்கிக் கொண்டிருந்தார்
ābāunā
ءَابَآؤُنَا
our forefathers
மூதாதைகள்/எங்கள்
fatūnā
فَأْتُونَا
So bring us
ஆகவே வாருங்கள்/நம்மிடம்
bisul'ṭānin
بِسُلْطَٰنٍ
an authority
ஆதாரத்தைக் கொண்டு
mubīnin
مُّبِينٍ
clear"
தெளிவானது

Transliteration:

Qaalat Rusuluhum afillaahi shakkun faatiris samaawaati wal ardi yad'ookum liyaghfira lakum min zunoobikum wa yu'akhkhirakum ilaaa ajalim musam maa; qaaloo in antum illaa basharum mislunaa tureedoona an tasuddoonaa 'ammaa kaana ya'budu aabaaa'unaa faatoonaa bisul taanim mubeen (QS. ʾIbrāhīm:10)

English Sahih International:

Their messengers said, "Can there be doubt about Allah, Creator of the heavens and earth? He invites you that He may forgive you of your sins, and He delays you [i.e., your death] for a specified term." They said, "You are not but men like us who wish to avert us from what our fathers were worshipping. So bring us a clear authority [i.e., evidence]." (QS. Ibrahim, Ayah ௧௦)

Abdul Hameed Baqavi:

அதற்கு, அவர்களிடம் வந்த தூதர்கள் (அவர்களை நோக்கி) "வானங்களையும் பூமியையும் படைத்த அல்லாஹ்வைப் பற்றியா (உங்களுக்குச்) சந்தேகம்? அவன் உங்களுடைய குற்றங்களை மன்னிப்பதற்காக உங்களை அழைக்கிறான். (அவனுக்கு வழிப்பட்டால்) ஒரு நீண்ட காலம் வரையில் உங்களை(ப் பூமியில் சுகமாக வாழ்ந்திருக்க) விட்டு வைப்பான்" என்று கூறினார்கள். அதற்கவர்கள், நீங்கள் நம்மைப் போன்ற (சாதாரண) மனிதர்களே அன்றி வேறில்லை. எங்கள் மூதாதைகள் வணங்கிக் கொண்டிருந்த தெய்வங்களை விட்டு எங்களைத் தடை செய்யவா நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்? அவ்வாறாயின் (அதற்குரிய) தெளிவான ஆதாரத்தை நம்மிடம் கொண்டு வாருங்கள்" என்று கூறினார்கள். (ஸூரத்து இப்ராஹீம், வசனம் ௧௦)

Jan Trust Foundation

அதற்கு, (இறைவன் அனுப்பிய) அவர்களுடைய தூதர்கள் “வானங்களையும் பூமியையும் படைத்த அல்லாஹ்வைப் பற்றியா (உங்களுக்கு) சந்தேகம்? அவன்; உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பதற்காக உங்களை அழைக்கின்றான், (அத்துடன்) ஒரு குறிப்பிட்ட தவணைவரை உங்களுக்கு (உலகில்) அவகாசம் அளிக்கின்றான்” என்று கூறினார்கள்; (அப்போது) அவர்கள் “நீங்கள் எங்களைப் போன்ற மனிதர்களேயன்றி (வேறு) இல்லை; எங்களுடைய மூதாதையர்கள் வணங்கிக் கொண்டிருந்தவற்றை விட்டும் எங்களைத் தடுக்கவா நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்? அப்படியானால், எங்களுக்குத் தெளிவான ஆதாரங்களைக் கொண்டு வாருங்கள்” எனக் கூறினார்கள்.

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

“வானங்கள் இன்னும் பூமியின் படைப்பாளனாகிய அல்லாஹ்வின் விஷயத்திலா சந்தேகம்? அவன் உங்களுக்கு உங்கள் குற்றங்களை மன்னிப்பதற்கும் ஒரு குறிக்கப்பட்ட காலம் வரை உங்களை (வாழ) விட்டு வைப்பதற்கும் அவன் உங்களை அழைக்கிறான்”என்று அவர்களுடைய தூதர்கள் (அவர்களிடம்) கூறினார்கள். நீங்கள் எங்களைப் போன்ற (சாதாரண) மனிதர்களே தவிர வேறில்லை. எங்கள் மூதாதைகள் வணங்கிக் கொண்டிருந்தவற்றை விட்டு எங்களை நீங்கள் தடுக்க(வா) நாடுகிறீர்கள்(?). ஆகவே, தெளிவான ஆதாரத்தை நம்மிடம் கொண்டு வாருங்கள்”என்று (அம்மக்கள்) கூறினர்.