Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்துர் ரஃது வசனம் ௧௭

Qur'an Surah Ar-Ra'd Verse 17

ஸூரத்துர் ரஃது [௧௩]: ௧௭ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ ۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۗوَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَاۤءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۗ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ەۗ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاۤءً ۚوَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِۗ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ۗ (الرعد : ١٣)

anzala
أَنزَلَ
He sends down
அவன் இறக்கினான்
mina
مِنَ
from
இருந்து
l-samāi
ٱلسَّمَآءِ
the sky
மேகம்
māan
مَآءً
water
மழையை
fasālat
فَسَالَتْ
and flows
ஓடின
awdiyatun
أَوْدِيَةٌۢ
the valleys
ஓடைகள்
biqadarihā
بِقَدَرِهَا
according to their measure
அவற்றின் அளவிற்கு
fa-iḥ'tamala
فَٱحْتَمَلَ
and carries
சுமந்தது
l-saylu
ٱلسَّيْلُ
the torrent
வெள்ளம்
zabadan
زَبَدًا
a foam
நுரைகளை
rābiyan
رَّابِيًاۚ
rising
மிதக்கக்கூடிய(து)
wamimmā
وَمِمَّا
And from what
இன்னும் எதிலிருந்து
yūqidūna
يُوقِدُونَ
they heat
பழுக்கவைக்கிறார்கள்
ʿalayhi
عَلَيْهِ
[on] it
அதன் மீது
fī l-nāri
فِى ٱلنَّارِ
in the fire
நெருப்பில்
ib'tighāa
ٱبْتِغَآءَ
in order to make
நாடி
ḥil'yatin
حِلْيَةٍ
ornaments
ஓர் ஆபரணத்தை
aw
أَوْ
or
அல்லது
matāʿin
مَتَٰعٍ
utensils
ஒரு பொருளை
zabadun
زَبَدٌ
a foam
நுரை
mith'luhu
مِّثْلُهُۥۚ
like it
அது போன்ற
kadhālika
كَذَٰلِكَ
Thus
இப்படித்தான்
yaḍribu
يَضْرِبُ
sets forth
விவரிக்கிறான்
l-lahu
ٱللَّهُ
Allah
அல்லாஹ்
l-ḥaqa
ٱلْحَقَّ
the truth
சத்தியத்தை
wal-bāṭila
وَٱلْبَٰطِلَۚ
and the falsehood
இன்னும் அசத்தியத்தை
fa-ammā
فَأَمَّا
Then as for
ஆகவே
l-zabadu
ٱلزَّبَدُ
the foam
நுரை
fayadhhabu
فَيَذْهَبُ
it passes away
செல்கிறது
jufāan
جُفَآءًۖ
(as) scum
வீணானதாக
wa-ammā
وَأَمَّا
and as for
ஆகவே
مَا
what
எது
yanfaʿu
يَنفَعُ
benefits
பலனளிக்கிறது
l-nāsa
ٱلنَّاسَ
the mankind
மக்களுக்கு
fayamkuthu
فَيَمْكُثُ
remains
தங்குகிறது
fī l-arḍi
فِى ٱلْأَرْضِۚ
in the earth
பூமியில்
kadhālika
كَذَٰلِكَ
Thus
இவ்வாறே
yaḍribu
يَضْرِبُ
Allah sets forth
விவரிக்கிறான்
l-lahu
ٱللَّهُ
Allah sets forth
அல்லாஹ்
l-amthāla
ٱلْأَمْثَالَ
the examples
உவமைகளை

Transliteration:

Anzala minas samaaa'i maaa'an fasaalat awdiyatum biqadarihaa fahtamalas sailu zabadar raabiyaa; wa mimmmaa yooqidoona 'alaihi fin naarib tighaaa'a bilyatin aw mataa'in zabadum misluh; kazaalika yadribul laahul haqqa wal baatil; fa ammaz zabadu fa yazhabu jufaaa'aa; wa ammaa maa yanfa'un naasa fa yamkusu fil ard; kazaalika yadribul laahul amsaal (QS. ar-Raʿd:17)

English Sahih International:

He sends down from the sky, rain, and valleys flow according to their capacity, and the torrent carries a rising foam. And from that [ore] which they heat in the fire, desiring adornments and utensils, is a foam like it. Thus Allah presents [the example of] truth and falsehood. As for the foam, it vanishes, [being] cast off; but as for that which benefits the people, it remains on the earth. Thus does Allah present examples. (QS. Ar-Ra'd, Ayah ௧௭)

Abdul Hameed Baqavi:

"அவன்தான் மேகத்திலிருந்து மழையைப் பொழிவிக்கிறான். (அது பொழிகின்ற) நீருக்குத்தக்கவாறு (சிறிய பெரிய) ஓடைகளாக ஓடுகிறது. (அவ்வோடைகளில்) வெள்ளம் நுரைகளை மேல் சுமந்து செல்கிறது. இவ்வாறே ஆபரணங்களுக்காகவோ அல்லது மற்ற சாமான்களுக்காகவோ (உலோகங்களை) நெருப்பில் வைத்து உருக்கும்பொழுதும் அதைப் போன்ற (அழுக்கு) நுரை மிதக்கிறது. சத்தியத்திற்கும் அசத்தியத்திற்கும் அல்லாஹ் இதனை உதாரணமாகக் கூறுகிறான். ஏனெனில், (அழுக்கு) நுரையோ பயனற்றதாக (இருப்பதால்) அழிந்து (மறைந்து) விடுகிறது. மனிதனுக்குப் பயனளிக்கக் கூடியவையோ பூமியில் (சேர்த்து வைக்கப்பட்டு) நிலையாக இருக்கின்றன. இவ்வாறே (நம்பிக்கை அற்றவர்களை அழுக்கு நுரைக்கும், நம்பிக்கையாளர்களை பூமியில் சேர்த்து வைக்கப்படும் பயன்தரும் பொருள்களுக்கும் ஒப்பிட்டு) அல்லாஹ் உதாரணம் கூறுகிறான். (ஸூரத்துர் ரஃது, வசனம் ௧௭)

Jan Trust Foundation

அவன்தான் வானத்திலிருந்து மழையை இறக்கினான்; அப்பால் ஓடைகள் அவற்றின் அளவுக்குத் தக்கபடி (நீரைக் கொண்டு) ஓடுகின்றன; அவ்வெள்ளம் நுரையை மேலே சுமந்து செல்கிறது; (இவ்வாறே) ஆபரணமோ அல்லது (வேறு) சாமான் செய்யவோ (உலோகங்களை) நெருப்பில் வைத்து உருக்கும் போதும் அதைப் போல் நுரை உண்டாகின்றது; இவ்வாறு சத்தியத்திற்கும், அசத்தியத்திற்கும் அல்லாஹ் (உவமை) கூறுகிறான்; அழுக்கு நுரை (பலனற்றதாக இருப்பதால்) அழிந்துபோய் விடுகிறது; ஆனால் மனிதர்களுக்குப் பலன் அளிக்கக் கூடியதோ, பூமியில் தங்கி விடுகிறது; இவ்வாறே அல்லாஹ் உவமைகளைக் கூறுகிறான்.

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

“அவன் மேகத்திலிருந்து மழையை இறக்கினான். ஓடைகள் அவற்றின் அளவிற்கு ஓடின. வெள்ளம், மிதக்கும் நுரைகளை சுமந்(து வந்)து. ஓர் ஆபரணத்தை அல்லது ஒரு (உலோகப்) பொருளை (செய்ய) நாடி நெருப்பில் (தங்கம், வெள்ளி, பித்தளை போன்றவற்றை) அவர்கள் பழுக்க வைப்பதிலும் அது போன்ற (அழுக்கு) நுரை உண்டு. இப்படித்தான் சத்தியத்தையும் அசத்தியத்தையும் அல்லாஹ் விவரிக்கிறான். ஆக, நுரை வீணானதாக செல்கிறது. மனிதனுக்கு எது பலனளிக்கிறதோ அது பூமியில் தங்குகிறது. இவ்வாறே அல்லாஹ் உவமைகளை விவரிக்கிறான்.