Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்து யூஸுஃப் வசனம் ௨௧

Qur'an Surah Yusuf Verse 21

ஸூரத்து யூஸுஃப் [௧௨]: ௨௧ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ عَسٰىٓ اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ۗوَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِۖ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِۗ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (يوسف : ١٢)

waqāla alladhī
وَقَالَ ٱلَّذِى
And said the one who
கூறினார்/எவர்
ish'tarāhu
ٱشْتَرَىٰهُ
bought him
விலைக்கு வாங்கினார்/அவரை
min miṣ'ra
مِن مِّصْرَ
of Egypt
எகிப்தில்
li-im'ra-atihi
لِٱمْرَأَتِهِۦٓ
to his wife
தன் மனைவிக்கு
akrimī
أَكْرِمِى
"Make comfortable
நீ கண்ணியப்படுத்து
mathwāhu
مَثْوَىٰهُ
his stay
தங்குமிடத்தை/இவரின்
ʿasā an yanfaʿanā
عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ
Perhaps that (he) will benefit us
அவர் பலனளிக்கலாம்/நமக்கு
aw nattakhidhahu
أَوْ نَتَّخِذَهُۥ
or we will take him
அல்லது/ஆக்கிக்கொள்ளலாம்/அவரை
waladan
وَلَدًاۚ
(as) a son"
ஒரு பிள்ளையாக
wakadhālika
وَكَذَٰلِكَ
And thus
இவ்வாறுதான்
makkannā
مَكَّنَّا
We established
ஆதிக்கமளித்தோம்
liyūsufa
لِيُوسُفَ
Yusuf
யூஸுஃபுக்கு
fī l-arḍi
فِى ٱلْأَرْضِ
in the land
பூமியில்
walinuʿallimahu
وَلِنُعَلِّمَهُۥ
that We might teach him
இன்னும் கற்பிப்பதற்காக/அவருக்கு
min tawīli
مِن تَأْوِيلِ
(the) interpretation of (the) interpretation of
விளக்கத்திலிருந்து
l-aḥādīthi
ٱلْأَحَادِيثِۚ
the events
செய்திகளின்
wal-lahu
وَٱللَّهُ
And Allah
அல்லாஹ்
ghālibun
غَالِبٌ
(is) Predominant
மிகைத்தவன்
ʿalā amrihi
عَلَىٰٓ أَمْرِهِۦ
over His affairs
தன் காரியத்தில்
walākinna
وَلَٰكِنَّ
but
எனினும்
akthara
أَكْثَرَ
most
அதிகமானவர்(கள்)
l-nāsi
ٱلنَّاسِ
(of) the people
மக்களில்
lā yaʿlamūna
لَا يَعْلَمُونَ
(do) not know
அறியமாட்டார்கள்

Transliteration:

Wa qaalal lazish taraahu mim Misra limra atiheee akrimee maswaahu 'asaaa any-yanfa'anaaa aw nattakhizahoo waladaa; wa kazaalika mak-kannaa li-Yoosufa fil ardi wa linu'allimahoo min taaweelil ahaadees; wallaahu ghaalibun 'alaaa amrihee wa laakinna aksaran naasi laa ya'lamoon (QS. Yūsuf:21)

English Sahih International:

And the one from Egypt who bought him said to his wife, "Make his residence comfortable. Perhaps he will benefit us, or we will adopt him as a son." And thus, We established Joseph in the land that We might teach him the interpretation of events [i.e., dreams]. And Allah is predominant over His affair, but most of the people do not know. (QS. Yusuf, Ayah ௨௧)

Abdul Hameed Baqavi:

(அவரை வாங்கியவரும், அவரை எகிப்துக்குக் கொண்டு வந்து அந்நாட்டு அதிபதியிடம் விற்றுவிட்டார்.) எகிப்தில் அவரை வாங்கியவர், தன் மனைவியை நோக்கி "நீ இவரை கண்ணியமாக வைத்துக் கொள்; அவரால் நாம் நன்மை அடையலாம்; அல்லது அவரை நாம் நம்முடைய (சுவீகாரப்) புத்திரனாக்கிக் கொள்ளலாம்" என்று கூறினார். யூஸுஃப் அவ்வூரில் ஆதிக்கம் செலுத்துவதற் காகவும் (முன்னர் அவர் கண்டது போன்ற) கனவுகளின் வியாக்கி யானங்களை அவருக்குக் கற்பிப்பதற்காகவும் இவ்வாறு நாம் அவருக்கு வசதி செய்தோம். அல்லாஹ் தன் காரியத்தை நிறைவேற்றுவதில் (அனைவரையும்) மிகைத்தவனாக இருக்கிறான். ஆனால், மனிதர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் (இதனை) அறிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். (ஸூரத்து யூஸுஃப், வசனம் ௨௧)

Jan Trust Foundation

(யூஸுஃபை) மிஸ்ரு நாட்டில் வாங்கியவர் தம் மனைவியை நோக்கி, “இவர் (நம்மிடம்) தங்குவதை சங்கையாக வைத்துக்கொள்; ஒருவேளை இவர் நமக்கு (மிக்க) நன்மையைக் கொண்டு வரலாம்; அல்லது இவரை நாம் (நம் சுவீகார) புத்திரனாக ஆக்கிக் கொள்ளலாம்” என்று கூறினார். இவ்வாறு நாம் யூஸுஃபுக்குப் பூமியிலே (தக்க) வசதியளித்தோம்; இன்னும் நாம் அவருக்குக் கனவுகளுக்குப் பலன் கூறுவதையும் கற்றுக் கொடுத்தோம்; அல்லாஹ் தன் காரியத்தில் வெற்றியாளனாக இருக்கிறான் - ஆனால் மக்களில் பெரும்பாலோர் (இதனை) அறிந்து கொள்ள மாட்டார்கள்.

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

எகிப்தில் அவரை விலைக்கு வாங்கியவர், “நீ இவரின் தங்குமிடத்தை கண்ணியப்படுத்து; (கண்ணியமாக தங்கவை) அவர் நமக்கு பலனளிக்கலாம்; அல்லது அவரை நாம் (நமக்கு) ஒரு பிள்ளையாக ஆக்கிக் கொள்ளலாம்” என்று தன் மனைவிக்கு கூறினார். இவ்வாறு தான் பூமியில் யூஸுஃபுக்கு ஆதிக்கமளித்தோம். (கனவு பற்றிய) செய்திகளின் விளக்கத்திலிருந்து (நாம் நாடியதை) அவருக்குக் கற்பிப்பதற்காகவும் (அவருக்கு ஆதிக்கமளித்தோம்). அல்லாஹ் தன் காரியத்தில் மிகைத்தவன். எனினும், மக்களில் அதிகமானவர்கள் (இதை) அறிய மாட்டார்கள்.