Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்து யூனுஸ் வசனம் ௧௫

Qur'an Surah Yunus Verse 15

ஸூரத்து யூனுஸ் [௧௦]: ௧௫ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاۤءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ۗ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَاۤئِ نَفْسِيْ ۚاِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (يونس : ١٠)

wa-idhā tut'lā
وَإِذَا تُتْلَىٰ
And when are recited
ஓதப்பட்டால்
ʿalayhim
عَلَيْهِمْ
to them
இவர்கள் மீது
āyātunā
ءَايَاتُنَا
Our Verses
வசனங்கள்/நம்
bayyinātin
بَيِّنَٰتٍۙ
(as) clear proofs
தெளிவான(வை)
qāla
قَالَ
said
கூறுகின்றனர்
alladhīna lā yarjūna
ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
those who (do) not hope
எவர்கள்/ஆதரவு வைக்கமாட்டார்கள்
liqāanā
لِقَآءَنَا
(for the) meeting (with) Us
நம் சந்திப்பை
i'ti
ٱئْتِ
"Bring us
வாரீர்
biqur'ānin
بِقُرْءَانٍ
a Quran
ஒரு குர்ஆனைக் கொண்டு
ghayri hādhā
غَيْرِ هَٰذَآ
other (than) this
அல்லாத/இது
aw
أَوْ
or
அல்லது
baddil'hu
بَدِّلْهُۚ
change it"
மாற்றுவீராக/அதை
qul
قُلْ
Say
கூறுவீராக
mā yakūnu lī
مَا يَكُونُ لِىٓ
"Not (it) is for me
முடியாது/என்னால்
an ubaddilahu
أَنْ أُبَدِّلَهُۥ
that I change it
நான்மாற்றுவது/அதை
min til'qāi
مِن تِلْقَآئِ
of my own accord
புறத்திலிருந்து
nafsī
نَفْسِىٓۖ
my own accord
என்
in attabiʿu
إِنْ أَتَّبِعُ
Not I follow
பின்பற்ற மாட்டேன்
illā
إِلَّا
except
தவிர
mā yūḥā
مَا يُوحَىٰٓ
what is revealed
எது/வஹீ அறிவிக்கப்படுகிறது
ilayya
إِلَىَّۖ
to me
எனக்கு
innī
إِنِّىٓ
Indeed, I
நிச்சயமாக நான்
akhāfu
أَخَافُ
[I] fear
பயப்படுகிறேன்
in ʿaṣaytu
إِنْ عَصَيْتُ
if I were to disobey
நான் மாறுசெய்தால்
rabbī
رَبِّى
my Lord
என் இறைவனுக்கு
ʿadhāba
عَذَابَ
(the) punishment
வேதனையை
yawmin
يَوْمٍ
(of) a Day"
நாளின்
ʿaẓīmin
عَظِيمٍ
Great"
மகத்தான

Transliteration:

Wa izaa tutlaa 'alaihim aayaatunaa baiyinaatin qaalal lazeena laa yarjoona liqaaa'ana'ti bi Quraanin ghairi haazaaa aw baddilh; qul maa yakoonu leee an ubaddilahoo min tilqaaa'i nafsee in attabi'u illaa maa yoohaaa ilaiya inneee akhaafu in 'asaytu Rabbee 'azaaba Yawmin 'Azeeem (QS. al-Yūnus:15)

English Sahih International:

And when Our verses are recited to them as clear evidences, those who do not expect the meeting with Us say, "Bring us a Quran other than this or change it." Say, [O Muhammad], "It is not for me to change it on my own accord. I only follow what is revealed to me. Indeed I fear, if I should disobey my Lord, the punishment of a tremendous Day." (QS. Yunus, Ayah ௧௫)

Abdul Hameed Baqavi:

(முன்னர் அழிந்து விட்டவர்களின் இடத்தில் அமர்த்தப்பட்ட) இவர்களுக்கு நம்முடைய தெளிவான வசனங்கள் ஓதிக் காண்பிக்கப்பட்டால் (மறுமையில்) நம்மைச் சந்திப்பதை நம்பாத இவர்கள் (உங்களை நோக்கி) "இது அல்லாத வேறொரு குர்ஆனை நீங்கள் கொண்டு வாருங்கள்; அல்லது (எங்கள் இஷ்டப்படி) இதனை மாற்றிவிடுங்கள்" என்று கூறுகின்றனர். (அதற்கு அவர்களை நோக்கி "உங்கள் விருப்பத்திற்காக) நானே (என் இஷ்டப்படி) இதனை மாற்றிவிட எனக்கு எவ்வித சக்தியுமில்லை. வஹீ மூலம் எனக்கு அறிவிக்கப்படுபவைகளை அன்றி, (வேறொன்றையும்) நான் பின்பற்றுவதற்கில்லை. என்னுடைய இறைவனுக்கு நான் மாறுசெய்தால் மகத்தான நாளுடைய வேதனைக்கு (ஆளாக வேண்டியதேற்படும் என்று) நிச்சயமாக நான் பயப்படுகிறேன்" என்று (நபியே!) நீங்கள் கூறுங்கள். (ஸூரத்து யூனுஸ், வசனம் ௧௫)

Jan Trust Foundation

அவர்கள் மீது தெளிவான நம் வசனங்கள் ஓதிக் காண்பிக்கப்பட்டால், நம்முடைய சந்திப்பை நம்பாதவர்கள், “இது அல்லாத வேறு ஒரு குர்ஆனை நீர் கொண்டு வாரும்; அல்லது இதை மாற்றிவிடும்” என்று கூறுகிறார்கள். அதற்கு “என் மனப் போக்கின்படி அதை நாம் மாற்றிவிட எனக்கு உரிமையில்லை, என் மீது வஹீயாக அறிவிக்கப்படுபவற்றைத் தவிர வேறெதையும் நான் பின்பற்றுவதில்லை, என் இறைவனுக்கு நான் மாறு செய்தால், மகத்தான நாளின் வேதனைக்கு (நான் ஆளாக வேண்டும் என்பதை) நான் நிச்சயமாக பயப்படுகிறேன்” என்று (நபியே!) நீர் கூறுவீராக.

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

இவர்கள் மீது தெளிவான நம் வசனங்கள் ஓதப்பட்டால் நம் சந்திப்பை ஆதரவு வைக்காதவர்கள் “இது அல்லாத (வேறு) ஒரு குர்ஆனை நீர் கொண்டு வாரீர்; அல்லது (எங்கள் இஷ்டப்படி) நீர் அதை மாற்றுவீராக”என்று கூறுகின்றனர். “என் புறத்திலிருந்து அதை நான் மாற்றுவது என்னால் முடியாது. எனக்கு வஹ்யி அறிவிக்கப்படுவதைத் தவிர (வேறொன்றை) நான் பின்பற்ற மாட்டேன். என் இறைவனுக்கு நான் மாறுசெய்தால் மகத்தான நாளின் வேதனையை நிச்சயமாக நான் பயப்படுகிறேன்”என்று (நபியே!) கூறுவீராக.